SIEM og log-analyse

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Med faget 'SIEM og log analyse' lærer du om Security Information and Event Management (SIEM), herunder hvordan du kan indsamle, administrere og søge i sikkerhedshændelsesdata i et større it-system.

Indhold

 • Typiske SIEM-arkitekturer
 • Standard logformater og logtyper for standardsystemer og komponenter
 • Typiske SIEM-produkter
 • Juridiske krav til logning og bevarelse af data i forbindelse med forensic analyse

Udbytte

Med 'SIEM og log analyse' får du færdigheder og kompetencer til at:

 • Lave en baseline-analyse af en infrastruktur
 • Bruge log-data til at identificere infrastrukturkomponenter
 • Bruge et værktøj til at analysere system log-data og netværkstrafik til at finde sikkerhedshændelser
 • Udvikle dashboards og alarmer, der viser tegn på hændelser
 • Designe og implementere en SIEM-løsning på tværs af diverse produkter
 • Træffe beslutninger om, hvilke data der skal indsamles i en given situation
 • Identificerer fejl i logopsamlingen
 • Deltage i drøftelser på et praktisk og strategisk niveau i forhold til implementering af logmanagement/SIEM

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en prøve, der bedømmes efter 7-trinskalaen. 'SIEM og log analyse' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "SIEM og log-analyse" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i it-sikkerhed. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt