Data science for it-sikkerhed

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

De nyeste teknikker og teknologier inden for it-sikkerhed producere et væld af data der kan bruges til at levere en intelligens-baseret sikkerhedsrespons, om det er klassiske spam filtrering, fraud detektion, eller opsporing af ondsindet programmer eller trafik i vores netværk.

På faget 'Data Science for IT-sikkerhed' vil du lære at evaluere, udvælge, og anvende avanceret teknikker til at analysere aktivitets- og hændelsesdata til at afdække og minimere sikkerhedsrisici.

Forudsætninger

Der programmeres en del i Python i dette forløb - det er en forudsætning at man kan arbejde i sproget for at deltage i undervisning.

Hvis du ikke er solidt funderet i de tekniske detaljer omkring cyberangreb og deslige, så tag det obligatoriske fag 'netværks- og kommunikationssikkerhed' (10 ECTS) og evt. 'softwaresikkerhed' (10 ECTS) før du tager valgfaget 'Data-science for it-sikkerhed' (5 ECTS)

Indhold

  • Data forberedelse, herunder rensning, skalering og normalisering.
  • Data analyse.
  • Data visualisering.
  • Modeller til kategorisering, herunder machine learning.

Udbytte

Med  'Data science for it-sikkerhed' får du færdigheder og kompetencer til at:

  • Forberede data til machine learning.
  • Analysere og visualisere data, både i form af input og resultater.
  • Anvende et konkret machine learning framework på praktiske problemstillinger inden for IT-sikkerhed.
  • Evaluere og sammenligne resultater fra machine learning algoritmer.
  • Udvælge og anvende passende machine learning algoritmer til løsninger af konkrete problemer inden for IT-sikkerhed, samt evaluere disse.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en prøve, der bedømmes efter 7-trinskalaen. 'Data science for it-sikkerhed' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Data science for it-sikkerhed" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i it-sikkerhed. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt