Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsmetoder

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 10 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

0 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Vurdering Og Ejendomsinvestering 440

Tag 'vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsmetoder' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Du bliver kvalificeret til at udforme grundlaget for konkrete vurderingsopgaver, at udarbejde vurderingsaftaler og foreslå valg af vurderingstema. Du lærer at udarbejde lejeoversigt og driftsbudget på baggrund af lejekontrakter og markedsnormer samt at udarbejde vurderingsrapporter.

Tilmeld dig fag hos vores samarbejdspartner

Tilmeld dig her

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

 • Aftalegrundlag for udarbejdelse af vurderingsrapporter
 • Regler i planloven, miljølovgivningen, naturbeskyttelsesloven, udstykningsloven, byggelovgivningen m.v
 • Indhentelse af ejendomsdata, markedsdata m.v.
 • Vurderingsgrundlag i form af lejeoversigter, driftsbudgetter m.v.
 • Beregning ved brug af de mest anvendte metoder – den afkastbaserede model samt DCF
 • Viden om internationale vurderingsprincipper, herunder de etiske regler

Det kan du, når du er færdig

Med faget 'vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsmetoder' lærer du at:

 • udarbejde grundlag for at kunne påtage sig vurderingsopgaver
 • indhente og analysere markeds- og ejendomsdata til brug for vurdering af erhvervsejendomme
 • udarbejde lejeoversigt og driftsbudget på baggrund af lejekontrakter, markedsnormer m.v.
 • foretage beregne og opstille værdiansættelse af erhvervsejendomme
 • indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig ansvar for vurdering af erhvervsejendomme, herunder at udfærdige og begrunde en vurderingsrapport baseret på nationale og internationale vurderingsprincipper

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsmetoder' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsmetoder' giver 10 ECTS-point.

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Tilmelding

Diplomniveau

Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsmetoder

Startdato: 29. august 2022

Tidspunkt: Se startdato hos samarbejdspartner

Prisen er vejledende - tjek den aktuelle pris hos partner.