Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsmetoder

Tag 'vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsmetoder' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Du bliver kvalificeret til at udforme grundlaget for konkrete vurderingsopgaver, at udarbejde vurderingsaftaler og foreslå valg af vurderingstema. Du lærer at udarbejde lejeoversigt og driftsbudget på baggrund af lejekontrakter og markedsnormer samt at udarbejde vurderingsrapporter.

Det lærer du om

 • Aftalegrundlag for udarbejdelse af vurderingsrapporter
 • Regler i planloven, miljølovgivningen, naturbeskyttelsesloven, udstykningsloven, byggelovgivningen m.v
 • Indhentelse af ejendomsdata, markedsdata m.v.
 • Vurderingsgrundlag i form af lejeoversigter, driftsbudgetter m.v.
 • Beregning ved brug af de mest anvendte metoder – den afkastbaserede model samt DCF
 • Viden om internationale vurderingsprincipper, herunder de etiske regler

Det kan du, når du er færdig

Med faget 'vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsmetoder' lærer du at:

 • udarbejde grundlag for at kunne påtage sig vurderingsopgaver
 • indhente og analysere markeds- og ejendomsdata til brug for vurdering af erhvervsejendomme
 • udarbejde lejeoversigt og driftsbudget på baggrund af lejekontrakter, markedsnormer m.v.
 • foretage beregne og opstille værdiansættelse af erhvervsejendomme
 • indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig ansvar for vurdering af erhvervsejendomme, herunder at udfærdige og begrunde en vurderingsrapport baseret på nationale og internationale vurderingsprincipper

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsmetoder' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsmetoder' giver 10 ECTS-point. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt