Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner

Tag 'vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Med valgfaget 'vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner' får du værktøjer til at indgå et i fagligt, tværfagligt, tværsektorielt og praksisnært samarbejde omkring komplekse moms- og skattemæssige strukturer og forhold vedrørende fast ejendom.

Det gælder både i relation til korrekt værdiansættelse af ejendomsselskaber og investeringsejendomme med både momspligtige og momsfrie lejere.

Det lærer du om

  • Momslovgivningen i relation til ejendomstransaktioner og driftsmæssige dispositioner samt momsmæssige potentialer ved optimeringer og anvendelse af optimale modeller i relation til overdragelse af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner
  • Håndtering af udskudt skat samt prisfastsættelse af denne
  • Budgetteringsmetoder og budgetter informationsværdi
  • Forståelse af vigtige momenter ved gennemgang af regnskaber for lejere eller et regnskab, når det er ejendomsselskabet som overdrages

Det kan du, når du er færdig

Med valgfaget lærer du:

  • Reglerne om skattemæssige afskrivninger for investeringsejendomme
  • Påvirkning af udskudt skat ved forskellig regnskabspraksis i årsrapporten
  • Moms- og skattemæssige forhold ved omstrukturering af en ejendomskoncern, herunder konsekvenserne af tilbudspligt og tinglysning
  • At vurdere elementerne i et regnskab til brug for hhv. en kreditvurdering af lejere samt momenter, som kan være afgørende ved salg af et ejendomsselskab eller et selskab, hvori der ligger en ejendom
  • At håndtere reglerne omkring momsreguleringsforpligtelser samt at vurdere konsekvenserne ved skift af strategi fra salg til udlejninger
  • At indgå tværfagligt og praksisnært samarbejde omkring komplekse moms- og skattemæssige strukturer og forhold vedrørende fast ejendom i relation til korrekt værdiansættelse af ejendomsselskaber og investeringsejendom med både momspligtige og momsfrie lejere

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner' giver 10 ECTS-point. Valgfaget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt