Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 10 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

12.200 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Vurdering Og Ejendomsinvestering 462

Tag 'vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Med valgfaget 'vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner' får du værktøjer til at indgå et i fagligt, tværfagligt, tværsektorielt og praksisnært samarbejde omkring komplekse moms- og skattemæssige strukturer og forhold vedrørende fast ejendom.

Det gælder både i relation til korrekt værdiansættelse af ejendomsselskaber og investeringsejendomme med både momspligtige og momsfrie lejere.

Tilmeld dig fag hos vores samarbejdspartner

Tilmeld dig her

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

  • Momslovgivningen i relation til ejendomstransaktioner og driftsmæssige dispositioner samt momsmæssige potentialer ved optimeringer og anvendelse af optimale modeller i relation til overdragelse af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner
  • Håndtering af udskudt skat samt prisfastsættelse af denne
  • Budgetteringsmetoder og budgetter informationsværdi
  • Forståelse af vigtige momenter ved gennemgang af regnskaber for lejere eller et regnskab, når det er ejendomsselskabet som overdrages

Det kan du, når du er færdig

Med valgfaget lærer du:

  • Reglerne om skattemæssige afskrivninger for investeringsejendomme
  • Påvirkning af udskudt skat ved forskellig regnskabspraksis i årsrapporten
  • Moms- og skattemæssige forhold ved omstrukturering af en ejendomskoncern, herunder konsekvenserne af tilbudspligt og tinglysning
  • At vurdere elementerne i et regnskab til brug for hhv. en kreditvurdering af lejere samt momenter, som kan være afgørende ved salg af et ejendomsselskab eller et selskab, hvori der ligger en ejendom
  • At håndtere reglerne omkring momsreguleringsforpligtelser samt at vurdere konsekvenserne ved skift af strategi fra salg til udlejninger
  • At indgå tværfagligt og praksisnært samarbejde omkring komplekse moms- og skattemæssige strukturer og forhold vedrørende fast ejendom i relation til korrekt værdiansættelse af ejendomsselskaber og investeringsejendom med både momspligtige og momsfrie lejere

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner' giver 10 ECTS-point.

Valgfaget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Tilmelding

Diplomniveau

Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner

Startdato: Se startdatoer hos vores samarbejdspartner

Pris: 12.200 kr.

Prisen er vejledende - tjek den aktuelle pris hos samarbejdspartner.