Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger

Et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering

Med faget bliver du kvalificeret til at arbejde med værdiansættelse, byggetekniske problemstillinger og beregningsværktøjer til byggeprojekter.

Indhold

  • Kendskab til fortrolighed med residualberegninger, værdiansættelse på baggrund af driftsregnskaber og nedskrevet genanskaffelsesberegninger på baggrund af teori samt casestudier
  • Kendskab til byggetekniske problemstillinger, deres baggrund og deres sædvanlige løsning
  • Indblik i anvendte beregningsværktøjer i relation til byggeprojekter

Udbytte

Med faget 'Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger' får du:

  • Viden om de forskellige vurderings- og beregningsmetoder, som anvendes til værdiansættelse af erhvervsejendomme med særlig anvendelse eller begrænset ejerkreds
  • Viden om byggematerialer, omkostninger m.v. i moderne erhvervsbyggeri samt grundlæggende viden om bygningsreglementet på grundlæggende niveau
  • Færdigheder i at kunne vurdere sædvanlige byggetekniske problemstillinger, der kendetegnes i eksisterende byggeri såvel som nybyggeri samt forståelse for rådgiveres udarbejdelse af konstruktionsbudget, kilder der anvendes til budgettering samt undersøgelser til afdækning af prisrisici
  • Kompetencer til at kunne indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde vedrørende designprocessen - fra funktionskrav til valg af byggematerialer og løsninger
  • Kompetencer til at kunne indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde vedrørende byggetekniske faktorers påvirkning af prisen på et byggeprojekt

Eksamen og ECTS

'Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger' giver 5 ECTS-point. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger' er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger

Startdato: Efterår 2021

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag