Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger

Tag 'Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Med faget bliver du kvalificeret til at arbejde med værdiansættelse, byggetekniske problemstillinger og beregningsværktøjer til byggeprojekter.

Det lærer du om

  • Kendskab til fortrolighed med residualberegninger, værdiansættelse på baggrund af driftsregnskaber og nedskrevet genanskaffelsesberegninger på baggrund af teori samt casestudier
  • Kendskab til byggetekniske problemstillinger, deres baggrund og deres sædvanlige løsning
  • Indblik i anvendte beregningsværktøjer i relation til byggeprojekter

Det kan du, når du er færdig

Med faget 'Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger' får du:

  • Viden om de forskellige vurderings- og beregningsmetoder, som anvendes til værdiansættelse af erhvervsejendomme med særlig anvendelse eller begrænset ejerkreds
  • Viden om byggematerialer, omkostninger m.v. i moderne erhvervsbyggeri samt grundlæggende viden om bygningsreglementet på grundlæggende niveau
  • Færdigheder i at kunne vurdere sædvanlige byggetekniske problemstillinger, der kendetegnes i eksisterende byggeri såvel som nybyggeri samt forståelse for rådgiveres udarbejdelse af konstruktionsbudget, kilder der anvendes til budgettering samt undersøgelser til afdækning af prisrisici
  • Kompetencer til at kunne indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde vedrørende designprocessen - fra funktionskrav til valg af byggematerialer og løsninger
  • Kompetencer til at kunne indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde vedrørende byggetekniske faktorers påvirkning af prisen på et byggeprojekt

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger' giver 5 ECTS-point.

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt