Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret

Tag 'Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

'Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret' giver dig et dybdegående kendskab til erhvervs- og boliglejelovgivningen, samt retspraksis inden for området.

Du får kompetencer inden for bl.a. lejefastsættelse, herunder optimering af lejeindtægter samt rådgivning om udlejning af bolig- samt erhvervslejemål.

Det lærer du om

 • Lejelovgivningen (lejelov, boligreguleringslov samt erhvervslejelov)
 • Retspraksis
 • Metoder samt analyseformer i relation til bolig- og erhvervsejendomme
 • Lejefastsættelse
 • Rådgivning med udgangspunkt i ovennævnte regelsæt, samt ud fra de mægleretiske regler

Det kan du, når du er færdig

Du opnår bl.a. færdigheder og kompetencer til at:

 • analysere principper for lejefastsættelse samt lejeforhøjelser
 • vurdere lejekontrakter m.v., da fejl og mangler i kontrakterne kan få væsentlig betydning for ejendommens rentabilitet
 • foretage vurdering af lejeniveau
 • arbejde med garantistillelse, fraflytningsforpligtelser m.v.
 • at påtage sig ansvar indenfor rådgivning om udlejning og lejefastsættelse af forskellige bolig- og erhvervslejemål.
 • indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde indenfor vurderingsområdet

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret' giver 10 ECTS-point. Faget afsluttes med mundtlig eksamen

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt