Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme

Et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering

Med faget får du viden om vurdering af boliginvesteringsejendomme og de særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til de forskellige typer af boliginvesteringsejendomme, herunder vurdering af andelsboligforeningers ejendomme.

Indhold

  • Kendskab til de særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til boliginvestering- og andelsejendomme
  • Indblik i de særlige lovgivningsmæssige forhold
  • Kendskab til vurderingsmetoder, økonomiske forhold m.v. for andelsboligejendomme samt boliginvesteringsejendomme

Udbytte

Med faget lærer du at:

  • indhente og analysere data, der er nødvendige for at kunne vurdere boliginvesteringsejendomme og udføre særlige vurderinger
  • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for vurdering af andelsboligejendomme i henhold til andelsboligloven og udføre særlige vurderinger
  • Anvende de særlige vurderingsmetoder, der kan anvendes i form af nedskreven genanskaffelsesværdi (Depreciated Replacement Cost), regnskabsbaseret metode samt residualmetoden
  • Kunne anvende 1. års afkast-metoden, Discounted Cash Flow (DCF) samt de særlige vurderingsmetoder, der kan anvendes i form af nedskreven genskaffelsesværdi (Depreciated Replacement Cost), regnskabsbaseret metode samt residualmetoden på vurdering af boligudlejningsejendomme samt andelsboligejendomme
  • Kunne inddrage reglerne om tilbudspligt i vurderingssammenhæng

Eksamen og ECTS

'Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme' giver 5 ECTS-point. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme' er et fag på diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme

Startdato: Forår 2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag