Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 5 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

6.600 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Vurdering Og Ejendomsinvestering 351

Tag 'vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Med faget får du viden om vurdering af boliginvesteringsejendomme og de særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til de forskellige typer af boliginvesteringsejendomme, herunder vurdering af andelsboligforeningers ejendomme.

Tilmeld dig fag hos vores samarbejdspartner

Tilmeld dig her

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

  • Kendskab til de særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til boliginvestering- og andelsejendomme
  • Indblik i de særlige lovgivningsmæssige forhold
  • Kendskab til vurderingsmetoder, økonomiske forhold m.v. for andelsboligejendomme samt boliginvesteringsejendomme

Det kan du, når du er færdig

Med faget lærer du at:

  • indhente og analysere data, der er nødvendige for at kunne vurdere boliginvesteringsejendomme og udføre særlige vurderinger
  • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for vurdering af andelsboligejendomme i henhold til andelsboligloven og udføre særlige vurderinger
  • Anvende de særlige vurderingsmetoder, der kan anvendes i form af nedskreven genanskaffelsesværdi (Depreciated Replacement Cost), regnskabsbaseret metode samt residualmetoden
  • Kunne anvende 1. års afkast-metoden, Discounted Cash Flow (DCF) samt de særlige vurderingsmetoder, der kan anvendes i form af nedskreven genskaffelsesværdi (Depreciated Replacement Cost), regnskabsbaseret metode samt residualmetoden på vurdering af boligudlejningsejendomme samt andelsboligejendomme
  • Kunne inddrage reglerne om tilbudspligt i vurderingssammenhæng

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme' giver 5 ECTS-point.

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Tilmelding

Diplomniveau

Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme

Startdato: Se startdatoer hos vores samarbejdspartner

Pris: 6.600 kr.

Prisen er vejledende - tjek den aktuelle pris hos samarbejdspartner.