Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme

Tag 'vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Med faget får du viden om vurdering af boliginvesteringsejendomme og de særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til de forskellige typer af boliginvesteringsejendomme, herunder vurdering af andelsboligforeningers ejendomme.

Det lærer du om

  • Kendskab til de særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til boliginvestering- og andelsejendomme
  • Indblik i de særlige lovgivningsmæssige forhold
  • Kendskab til vurderingsmetoder, økonomiske forhold m.v. for andelsboligejendomme samt boliginvesteringsejendomme

Det kan du, når du er færdig

Med faget lærer du at:

  • indhente og analysere data, der er nødvendige for at kunne vurdere boliginvesteringsejendomme og udføre særlige vurderinger
  • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for vurdering af andelsboligejendomme i henhold til andelsboligloven og udføre særlige vurderinger
  • Anvende de særlige vurderingsmetoder, der kan anvendes i form af nedskreven genanskaffelsesværdi (Depreciated Replacement Cost), regnskabsbaseret metode samt residualmetoden
  • Kunne anvende 1. års afkast-metoden, Discounted Cash Flow (DCF) samt de særlige vurderingsmetoder, der kan anvendes i form af nedskreven genskaffelsesværdi (Depreciated Replacement Cost), regnskabsbaseret metode samt residualmetoden på vurdering af boligudlejningsejendomme samt andelsboligejendomme
  • Kunne inddrage reglerne om tilbudspligt i vurderingssammenhæng

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme' giver 5 ECTS-point. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt