Investeringsteori og økonomisk metode

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 5 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Vurdering Og Ejendomsinvestering 301

Tag 'investeringsteori og økonomisk metode' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

'Investeringsteori og økonomisk metode' giver dig, der arbejder med investering i erhvervsejendomme, stærke kompetencer inden for rådgivning om investering, risici og belåning af erhvervsejendomme.

Du får uundværlig viden om investeringsteorier- og begreber og bliver derigennem bedre kvalificeret til at analysere investorens overvejelser og formidle samt begrunde de valgte handlinger og løsninger.

Du opnår endvidere viden om økonomisk metode, herunder håndtering af kvalitative og kvantitative data m.v.

Faget danner grundlaget for den afkastbaserede model og DCF-modellen, der begge inddrages i undervisningen.

Tilmeld dig fag hos vores samarbejdspartner

Tilmeld dig her

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

  • Investeringsteorier og -begreber
  • Økonomisk teori, empiri og metode samt håndtering af kvantitative og kvalitative data
  • Overordnet viden om økonomiske overvejelser i forbindelse med investering i en investeringsejendom samt sammenhænge mellem afkast og risici m.v.
  • Viden om de belåningsmuligheder samt de dertil knyttede risici, kapitalstrukturer og rentedannelse

Det kan du, når du er færdig

Med 'investeringsteori og økonomisk metode' får du:

  • forståelse for den afkastbaserede model og DCF-modellen, der anvendes ved værdiansættelse af erhvervsejendom
  • indsigt i de økonomiske overvejelser, en investor gør sig i forbindelse med investering i en erhvervsejendom
  • viden om de kalkulationer, en investor laver forud for investering i en erhvervsejendom samt de økonomiske overvejelser en investor gør sig i forbindelse med sammensætningen af sin portefølje af ejendomme
  • viden om kapitalstrukturer og rentedannelse i samfundet og om mulighederne for belåning af erhvervsejendomme af enhver art, herunder lovgivningens regler om realkreditbelåning

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Investeringsteori og økonomisk metode' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Investeringsteori og økonomisk metode' giver 5 ECTS-point.

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen.

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt