Afgangsprojekt

Diplomuddannelsen i transport og supply chain optimering

Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en praksisnær problemstilling i en relevant virksomhed, oftest dit eget arbejdssted. Afgangsprojektet udarbejdes som hovedregel individuelt.

Formålet med afgangsprojektet er sætte dig i stand til at identificere, analysere og reflektere over en tværfaglig, praksisorienteret problemstilling og angive løsninger og handlemuligheder ved anvendelse af teori og metode.

Du skal kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer med henblik på løsning af en relevant problemstilling.

Afgangsprojektet giver 15 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Afgangsprojekt - transport og supply chain optimering

Startdato: 25-01-2022

Opstartsgaranti

Pris: 15.200 kr.

Tidspunkt: Intro-møde kl. 9-12