Tender Management

Diplomuddannelsen i transport og supply chain optimering

Det er formålet, at du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne forstå og agere med aktørerne i en tender inden for transport, herunder at kunne forstå de indbyggede risici samt arbejde med projektbeskrivelser, - roller og -processer.

Indhold

 • Aktører der indgår i en tender inden for transport, og den risiko der ligger heri.
 • Projektlederrollen i forbindelse med Tenders, herunder at udfærdige projektbeskrivelser og specifikationer
 • Projektets faser, herunder at etablere, udvikle og afslutte Tender-projekter
 • Projektets processer og struktur i relation hertil.
 • Rådgivning omkring tenders på strategisk niveau.

Udbytte

Når du er færdig med 'Tender Management' kan du;

 • vurdere økonomiske forhold der indgår i tenders, og kunne identificere, vurdere og analysere udbudsmateriale
 • anvende projektstyringsværktøjer og faserne, samt strukturerer projektet i faser og herunder kunne vurdere økonomien der indgår
 • udføre opfølgning på resultater og tenderudbud både internt som i relation hos andre aktører
 • sikre økonomi, ressourceforbrug og dokumentationen ved opfølgning
 • vurdere risici, og lave en risk-analyse
 • indgå i rollen som projektleder i alle projektets faser
 • kritisk vurdere og afdække risici og finde/rådgive om minimering af disse
 • arbejde strategisk med projektbeskrivelser og specifikationer, herunder projektets faser, processer og struktur ved etablering, udvikling og afslutning af Tender-projekter

Eksamen og ECTS

'Tender Management' giver 10 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Tender Management

Startdato: Forår 2021

Pris: 10.400 kr.

Tidspunkt: Dag