Ledelse og facilitering

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Forløb over ca. tre måneder for dig, der er leder, HR-chef, HR-manager, HR-partner eller HR-konsulent, som skal lede og facilitere relationelle processer i form af møder, teamudvikling, forandringer, workshops, projektaktiviteter og lignende.

Med 'Ledelse og facilitering' får du stor viden om procesfacilitering ud fra forskellige tilgangsvinkler. Du lærer, hvordan du kan navigere i spændingsfeltet mellem fokus på indhold og fokus på proces og skabe involvering, læring og fornyelse på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Indhold

  • Introduktion til procesfacilitering og den gode start på processen
  • Rollen som procesleder og facilitator af andres udvikling og læring
  • Ekspertposition og systemisk position
  • Intervention, samblomstring og meningsskabelse
  • Transformation til praksis - fra tilgang til værktøj

Dit udbytte

Med 'Ledelse og facilitering' får du:

  • et solidt indblik i metoder til proceskonsultation, så du selv kan agere i feltet på et afklaret grundlag
  • styrket dine kompetencer til at arbejde med og lede forandringsprocesser i virksomheden
  • evne til at vurdere, hvor feltet for muligheder og begrænsninger i forandringsprocesser ligger for henholdsvis ledelsessystemet og den eksterne og interne konsulent
  • konkrete værktøjer, du kan tage i anvendelse i din egen praksis.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med at skrive en kort casebaseret skriftlig opgave og en mundtlig eksamen, der har afsæt i casen. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Ledelse og facilitering' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Ledelse og facilitering" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse med specialisering i HR. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ledelse og facilitering

Startdato: 01-12-2021

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Ledelse og facilitering

Startdato: 01-12-2022

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)