Ledelse og facilitering

Tag 'ledelse og facilitering' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Facilitering handler om at lede og facilitere rammerne for menneskers samvær, dialoger og aktiviteter på en engagerende og værdiskabende måde.

Er du leder, projektleder, HR-manager/-chef eller HR-konsulent og står du og skal skabe meningsfulde processer, så er 'ledelse og facilitering' noget for dig.

Styrk dine kompetencer til at lede effektive processer

Med faget 'ledelse og facilitering' opnår du stor viden og indsigt i procesfacilitering ud fra forskellige tilgangsvinkler. Du lærer også, hvordan du kan navigere i spændingsfeltet mellem fokus på indhold samt på proces og skabe involvering, læring og fornyelse på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Forløbet vil give dig kompetencer og gøre dig i stand til at lede og facilitere forandringer, møder, workshops, projektaktiviteter og lignende procesaktiviteter.

Det lærer du om

  • Introduktion til procesfacilitering og den gode start på processen
  • Rollen som procesleder og facilitator af andres udvikling og læring
  • Forskellen mellem ekspertposition og systemisk position
  • Intervention, samblomstring og meningsskabelse
  • Involveringsteknikker og procesværktøjer

Det kan du, når du er færdig

Med 'ledelse og facilitering' får du:

  • et solidt indblik i metoder til proceskonsultation, så du selv kan agere i feltet på et afklaret grundlag
  • styrket dine kompetencer til at arbejde med og lede forandringsprocesser i virksomheden
  • evne til at vurdere, hvor feltet for muligheder og begrænsninger i forandringsprocesser ligger for henholdsvis ledelsessystemet og den eksterne og interne konsulent
  • konkrete værktøjer, du kan tage i anvendelse i din egen praksis.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Ledelse og facilitering' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse med specialisering i HR. Faget kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med at skrive en kort casebaseret skriftlig opgave og en mundtlig eksamen, der har afsæt i casen. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Ledelse og facilitering' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ledelse og facilitering

Startdato: 06-12-2023

Pris: 8.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)