Human Resource Management

Tag 'Human Resource Management' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Forløb over ca. tre måneder på diplomniveau for HR-konsulenter, HR-chefer, HR-managere, ledere og andre, der arbejder med eller ønsker at arbejde med strategiske og udviklingsorienterede opgaver inden for HR.

Styrk HR i arbejdet med at rekruttere, fastholde og udvikle virksomhedens human resources.

Med 'Human Resource Management' styrker du din evne til at arbejde forretningsorienteret med human resource management og bidrager til virksomhedens resultater i tæt relation til ledelsessystemet.

Du bliver i stand til at vurdere, hvilke HR-indsatser der vil være de mest værdiskabende i netop din organisation, og hvordan HR bedst kan gøre en lønsom forskel.

På faget Human Resource Management har jeg fået værktøjer til at arbejde med både rekruttering, udvikling, fastholdelse og afvikling. Man skal have styr på hele HR-paletten for at få succes med de KPI’er og den strategi, der er i dagligdagen. Det, der er så fantastisk ved uddannelsen, er også de relationer, man opbygger i klassen. Det giver SÅ meget. Efter uddannelsen har vi lavet en erfa-gruppe, hvor vi sparrer på kryds og tværs, fx om employer branding. I Salling Group har vi mange elever og unge ansatte, og de er særligt svære at fange. Derfor sparrer jeg meget med de andre om, hvordan man tiltrækker og fastholder dem.

Maria Oldager, distriktschef, Netto, Køge

Det lærer du om

  • Human resource management som et professionelt fagligt felt
  • Forretningsstrategi, HR-strategi og HR’s roller
  • Kerneprocesserne tiltrækning og fastholdelse
  • Kerneprocesserne udvikling og afvikling
  • Transformation til praksis.

Det kan du, når du er færdig

Med 'Human Resource Management' får du:

  • et kvalificeret grundlag til at definere HR-opgaven i virksomheden og HR-funktionens rolleudmøntning
  • indsigt, så du kan afgøre, hvordan HR får optimal positiv indvirkning på virksomhedens succes
  • indsigt i forskellige strategiske perspektiver på human resource management og værktøjer til at vurdere, hvordan disse vil passe ind i din organisation
  • en opkvalificering, når det gælder HR-kerneprocesserne: rekruttering, udvikling, fastholdelse og afvikling - både på det strategiske og det konkrete plan
  • inspiration til et antal HR-initiativer, som du med respekt for din virksomheds behov brænder for at realisere.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Human Resource Management' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse med specialisering i HR. Faget kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen, der har afsæt i et skriftligt oplæg. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Human Resource Management' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Human Resource Management

Startdato: 15-09-2023

Pris: 9.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)