Birgitha tog en diplom i ledelse og savner det hver dag

Jeg savner det hver dag

”Jeg savner det hver dag". Ordene falder prompte, da Birgitha Mühlensteth skal fortælle om sit to-årige efteruddannelsesforløb, diplomuddannelsen i ledelse.

"Jeg elskede det frirum det var at læse.

Det var en luksus at få lov til at fordybe og udvikle mig.”

HR-chef i mere end et årti

40-årige Birgitha Mühlensteth arbejder som HR-chef i Danmarks største udbyder af telemarketingydelser, contact centret - og telemarketingbureauet 5R Marketing. Firmaet har 200 ansatte på storrumskontorer i Aarhus og repræsenterer bl.a. teleselskaber og finansielle institutter.

Birgitha har været med fra begyndelsen siden 2005, først som projektleder og i mere end et årti som HR-chef.

Uddannelse er løftestang for større projekter

Birgitha siger, at diplomuddannelsen i ledelse har efterladt hende med et stærkt, teoretisk fundament og gjort hende til en bedre strategisk sparringspartner og leder af forandringsprocesser. 

”Måden jeg griber opgaver an på, er blevet mere analytisk. Jeg stopper mere op og gør mig større overvejelser. Med uddannelsen har jeg fået et stærkere fundament at stå på og nye tilgange til mit arbejde,” fortæller Birgitha og lyser op i et smil, når hun fortæller om udbyttet.

Hånd om nyansatte

Som et ud af mange nye tiltag har Birgitha i forbindelse med faget 'Human Resouce Management' indført et struktureret preboarding-program til nyansatte. Hun er også blevet en mere tydelig sparringspartner for ledelsen og kan i dag bidrage med flere input til de udfordringer, 5R står i, fx når firmaet ekspanderer med mange hundrede medarbejdere over en kort periode og skal sikre sammenhængskraften.

”Jeg har brugt hver en opgave på uddannelsen som anledning til at tage fat på vigtige, større HR-opgaver.”

Fra teori til praksis

Selvom uddannelsen handlede om ledelse, var de bestemt brugbare i en HR-kontekst, fortæller Birgitha.

”I alle fag var der meget, jeg kunne tage til mig. Jeg er duperet over, hvor kompetente og engagerede underviserne er. Måden der uddannes på, sikrer en høj transfer og udbytte, fordi man bliver tvunget til at arbejde med teorierne, skriver opgaver om ægte problemer og bliver inspireret af at lytte til medstuderende om, hvordan de griber tingene an i deres organisationer.”

Klogere på sig selv

Birgitha har ikke kun fået nye tilgange til sit fag. Med læringsforløbet er hun også blevet klogere på sig selv.

”Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at uddannelsen har udviklet mig personligt, fordi jeg på faget 'det personlige lederskab og forandring' blev tvunget til at forholde mig til mig selv, og herved lærte mig selv bedre at kende i ledelses- og arbejdssituationer.”

Som at starte i nyt job

Birgitha bemærkede, at hun undervejs genopfriskede kærligheden til sin arbejdsplads. Også arbejdsglæden er peppet op.

”Jeg føler, at jeg i dag bestrider et helt andet job, fordi jeg ser min HR-rolle i en ny optik,” fortæller hun.

Tiltrængt pusterum i en travl hverdag

Som fuldtidsansat og mor til to har der været nok at se til for Birgitha i de to år, hun har læst. Her har det hjulpet Birgitha at lægge og følge en plan for, hvornår hun var på arbejde, hvornår hun var til undervisning og hvornår hun holdt fri.

”Hvis man brænder for det og synes, det er interessant, så får man faktisk energi af det og kommer løftet tilbage. Så for mig har det ikke føltes som noget pres. Tværtimod. Det har været min frioase og tiltrængte pusterum,” konkluderer Birgitha Mühlensteth.