Salgsledelse i detailhandlen

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'salgsledelse i detailhandlen' får du praktiske værktøjer til at lede medarbejderne, så du både sikrer motivationen og skaber muligheder for at øge salget og effektiviteten i butikken.

Der er fokus på salgstræning, og vi arbejder bl.a. med DISC-profiler i forhold til salg og motivation af salgsteamet.  Du får også værktøjer til at skabe struktur og rutiner gennem planlægning og prioritering af sælgernes opgaver. 

Målgruppe

'Salgsledelse i detailhandlen' er især målrettet dig, der til dagligt har ansvaret for salget både inden for dagligvarehandlen og specialhandlen.

'Salgsledelse i detailhandlen' henvender sig ligeledes til dig, der ønsker at styrke egen lederrolle og ønsker værktøjer til at effektivisere salget og kommunikere, hvorledes de bedste resultater bliver skabt.

Indhold

 • Salgstræning med fokus på adfærd og holdning
 • Train the Trainer
 • Træning i hverdagen
 • Styring af resourser gennem planlægning og prioritering
 • Bemandingsplaner
 • DISC – kommunikation/motivation/salg
 • Resultatorienteret salgskultur/mødeledelse
 • Situationsbestemt ledelse (SL II) – salg
 • Nøgletal og salgsoptimering
 • Benchmarking

Udbytte

'Salgsledelse i detailhandlen' er for dig, der ønsker værktøjer til at kunne:

 • lede den enkelte medarbejder effektivt i forhold til salg, engagement og kompetence
 • sikre implementering af nye vaner og rutiner, der skal øge salget og effektiviteten i butikken
 • planlægge og prioritere, således at du får skabt struktur og rutiner, der frigiver endnu mere tid til salget i butikken, herunder at opstille rammer for prioritering af sælgerens arbejdsopgaver
 • beherske DISC med fokus på at optimere salget i egen butik
 • anvende metoder til konstruktiv opfølgning på kampagner/aktiviteter og dagligt salg
 • anvende målrettede mødeledelsesteknikker
 • opretholde niveau på salget i form af forskellige former for træning i hverdagen.

Eksamen og ECTS-point

'Salgsledelse i detailhandlen' afsluttes med en mundtlig eksamen, der har afsæt i et kort lederprojekt. Du får karakter efter 7-trinsskalaen.

Du går til eksamen i akademifaget 'Salgsledelse i detailhandlen', som giver 10 ECTS-point

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Salgsledelse i detailhandlen" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i retail. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt