Omnichannel i detail & serviceindustrien

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 5 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Retail 181

Tag 'omnichannel i detail & serviceindustrien' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Den stigende digitalisering er med til at presse den fysiske detaillist på grund af øget online handel. Samtidig opstår der konstant nye butikskoncepter og forretningsmodeller. 

Det er derfor vigtigt, at der skabes en tættere forbindelse og sammenhæng mellem den fysiske butik og online handel, så der skabes en helheldsoplevelse med kunden i centrum.

Med kurset opnår du en forståelse for og kendskab til de muligheder, mekanismer og krav, der berører retail & servicehandlen i forhold til forbrugernes forventninger og krav. Herunder forståelse for sammenhængen mellem den fysiske butik og det online forretningen. 

Derudover får du viden om hele værdikæden fra indkøb til kommercialisering, samt hvilke krav forbrugeradfærden bidrager med. Her fokuserer vi specielt på feltet mellem onlinehandel og butiks- og restaurantdrift i traditionel forstand.

Deltag på retail konference og få undervisning af Louise Byg Kongsholm

Det er nogle af de fede ting du kan opleve når du tilmelder dig kurset.

Med kurset får du alt det her med i pakken:

 • Deltagelse i New Retail Day konference
 • Gratis udgave af magasinet 'Retail Mega Mag'
 • 4 x undervisning af eksperter i retail
 • Undervisning af Louise Byg Kongsholm, CEO i pej gruppen
 • Netværk af ligesindede branchefolk fra detailhandlen
 • Statsgodkendt uddannelse med ECTS-point

Fagligt indhold på kurset

Det lærer du om

 • viden om detail og servicehandlens Supply Chain Management og Logistik
 • kendskab til nuværende og fremtidige butiksformater
 • relevante forbrugertrends/markedsadfærd og shoppingmode
 • kendskab til de vigtigste juridiske forhold omkring onlinehandel og fysisk butik
 • grundlæggende principper bag omnichannel service i forhold til virksomhedens kunder

Det kan du, når du er færdig

 • anvende viden om butiksformater i sammenhæng med servicebegrebet
 • formidle viden til salgsmedarbejdere om forskellige salgskanaler i forhold til servicebegrebet
 • forklare og formidle kundens rettigheder i samspillet mellem fysisk butik og online handel

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'omnichannel i detail og serviceindustrien' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i retail.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Omnichannel i detail og serviceindustrien' afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i en individuel synopsis. Du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

Synopsen tæller ikke med i karakteren, men er udelukkende et oplæg til eksaminationen.

Kurset giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt