Afgangsprojekt (AU29)

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

Efterår 2026

Pris fra

13.500 kr.

Afslut en hel uddannelse

Tages altid som det sidste fag som en del af en hel uddannelse.

Tilmeld dig nu
Lederuddannelsen I Grønland 129

Fag på lederuddannelsen i Grønland.

Du vælger et emne - gerne med udgangspunkt i en konkret virksomhed.

Formålet er, at du demonstrerer evne til at gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens rammer. Afgangsprojektet skal emnemæssigt understøtte de moduler, du har valgt.

Den studerende skal i afgangsprojektet demonstrere evne til at:

  • formulere og afgrænse problemstillingen
  • vurdere og vælge relevant faglig metode
  • anvende valgte metode i en praksisnær problemløsning
  • præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform
  • præsentere og underbygge rapporten i mundtlig såvel som visuel form.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i det skriftlige afgangsprojekt.

Det skriftlige afgangsprojekt har et omfang på maksimum 25 normalsider. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen. Den skriftlige del indgår med 2/3 vægt.

Afgangsprojektet giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Afgangsprojekt (AU29)

Startdato: Efterår 2026

Pris: 13.500 kr. inkl. fuld forplejning

Tilmelding er endnu ikke åben.