Det strategiske lederskab (AU29)

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

Forår 2026

Pris fra

14.500 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Lederuddannelsen I Grønland 168

Fag på lederuddannelsen i Grønland.

En kompetent og fremsynet leder tager del i virksomhedens strategiske lederskab – på en professionel måde og udvikler konstant sin egen personlige lederadfærd. Lederskab er for dig, der ønsker at øge dine kompetencer inden for menneskelig udvikling og adfærd og få løftet dit strategiske lederskab.

Du får styrket din viden om strategisk lederskab. Formålet med faget er at kvalificere dig til at udvikle din egen personlige lederadfærd og til at tage del i virksomhedens strategiske lederskab – på en bevidst og professionel måde.

Det lærer du om

Du kommer til at arbejde med disse temaer:

  • Strategisk kompetenceudvikling
  • Lederskab og sparring
  • Det ledelsesmæssige arbejdsfelt.

Det kan du når du er færdig

Målet med faget er, at du kan:

  • planlægge og gennemføre kompetenceudvikling i dit eget område med afsæt i virksomhedens mission, vision og strategi
  • analysere virksomhedskulturen og organisationens værdier
  • sparre og skabe grundlag for individers, gruppers og øvrige netværks personlige og faglige udvikling i relation til den strategiske kompetenceudvikling
  • tilrettelægge og gennemføre coachingforløb med udgangspunkt i medarbejderens forudsætninger
  • anvende udvalgte strategiske ledelsesfilosofier og modeller inden for eksempelvis projektledelse, forandringsledelse, kvalitetsledelse, innovationsledelse, salgsledelse og offentlig/politisk ledelse
  • vurdere ledelsesfilosofier og –modeller i en organisatorisk helhed og perspektivere disse i relation til ledelse på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Sådan arbejder vi

Undervisningen er baseret på erfaringsbaseret læring. Din læring sker i et ”mix”, hvor du får ny viden gennem indlæg, eksperimentering, erfaring og refleksion. Undervisningen tager derfor i høj grad udgangspunkt i, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer – både på holdet og i gruppen.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en skriftlig projektrapport og en mundtlig eksamen, der har afsæt i projektrapporten.

Eksamen foregår online.

Du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen. 

'Det strategiske lederskab' giver 10 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Det strategiske lederskab (AU29)

Startdato: Forår 2026

Pris: 14.500 kr. inkl. fuld forplejning

Tilmelding er endnu ikke åben.