Forandringsledelse (AU29)

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

Efterår 2025

Pris fra

12.500 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Lederuddannelsen I Grønland 127

Fag på lederuddannelsen i Grønland.

Forandringer ER svære - og med ny teknologi, øget tidspres og større kompleksitet i forandringer kan det være en udfordring at bevare overblikket, når bølgerne går højt.

På dette forløb styrkes du i at lede og gennemføre succesfulde og kontinuerlige forandringsprocesser i praksis. Du bliver også i stand til at bruge psykologiske indsigter til at opnå en forandringsparathed blandt de involverede i forandringsprocessen.

Du opnår også kompetencer til selv at analysere sammenhænge og vurdere, hvilke forandringsmodeller der skal tages i brug til at håndtere forskellige konkrete forandringsprocesser, der opstår i praksis.

Det lærer du om

  • Viden om forandringsledelse og anvendt teori og metode
  • Forstå de ledelsesmæssige krav og forventninger som medarbejdere og øvrige interessenter stiller til ledelse af forandringsprocesser.
  • Forstå hvordan kommunikation kan fungere som et værktøj til forandringsledelse og hvilken betydning det har for ledelse af forandringsprocesser

Det kan du når du er færdig

  • Analysere og vurdere praksisnære problemstillinger i relation til forandringsledelse
  • Vurdere konkrete forandringssituationer og vælge relevante ledelses- og kommunikationstilgange som forandringsværktøjer
  • Forholde sig til forandringsmodstand og justere processer og kommunikation i forhold hertil
  • Deltage, indgå i planlægning, gennemførsel og implementering af forandringsprocesser
  • Gennemføre, varetage eller bidrage til varetagelsen af forandringsledelse i egen praksis
  • Identificere udviklingsområder for egen ledelsesmæssig udvikling og læring i forhold til forandringsledelse

Sådan arbejder vi

Gruppearbejde, erfaringsudveksling og konkrete problemstillinger er en væsentlig del af undervisningen og projektarbejdet.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt.

Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen og eksamen foregår online.

Du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

‘Forandringsledelse' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Forandringsledelse (AU29)

Startdato: Efterår 2025

Pris: 12.500 kr. inkl. fuld forplejning

Tilmelding er endnu ikke åben.