Bilbranchens akademiuddannelse i service og rådgivning

Kompetencegivende uddannelse, som giver stærke service- og rådgivningskompetencer på den mest centrale position i et bilhus

Bilbranchens akademiuddannelse i service og rådgivning er skræddersyet til dig, der allerede arbejder i bilbranchen som servicerådgiver, kundemodtager eller værkfører, og som har behov for at få bygget oven på det, du allerede kan.

Uddannelsen er også til dig, som kommer udefra og som ønsker at gøre karriere i branchen på den måske mest centrale og spændende position i et bilhus.  

Uddannelsen er udviklet sammen med bilbranchen. 

"Bilkunder kommunikerer i dag med bilforhandlere både digitalt og analogt - både ved salg og på eftermarked. De nye kunderejser udfordrer forhandlerne, men de giver også en række muligheder. Derfor skal bilforhandlere have servicerådgivere med den rigtige forståelse og de rette værktøjer til at tilbyde relevante services."

Thomas Møller Sørensen, branchedirektør, Bilbranchen.

Udbytte for virksomheden

Uddannelsen kan skabe værdi i virksomheden på flere måder.

Den klæder medarbejderne på til at se og gribe nye muligheder i et marked under stadig forandring. Deltagerne lærer at agere i forhold til ny kundeadfærd, roller og teknologier, og de får konkrete værktøjer, som de kan bruge i virksomheden med det samme.

Video: Bilbranchens direktør fortæller om uddannelsen

Det får medarbejderne med fra uddannelsen

Forløbet er en kompetencegivende servicerådgiver-uddannelse, som giver dig solid forståelse og praktiske værktøjer til at arbejde professionelt med:

 • service & rådgivning
 • ledelse
 • salg & oplevet kundeværdi  
 • drift & procesoptimering

Du bliver klædt på til at skabe og lede den rigtig gode kundeoplevelse ”end-to-end” i hele serviceprocessen.

Du får kompetencer til at organisere, strukturere og følge op på den daglige drift, til at se forbedringsmuligheder og få dem ført ud i livet - og til at lede og kommunikere professionelt internt i huset og med kunderne.            

Uddannelsen er kompetencegivende og giver 60 ECTS-point.

Servicerådgiveruddannelsen er for dig, der ønsker:

 • indsigt i kundetyper og værktøjer til at kommunikere, så du matcher kunden, opbygger relationer, forbedrer kundeoplevelsen og øger mersalg
 • at blive bedre til at afdække kundebehov, præsentere løsninger og øge salget af service-ydelser, servicepakker og totalløsninger
 • nyeste viden om digitalisering i bilbranchen og muligheder for innovation på kunderejsen - fx videotjek, online booking og tjek-in
 • viden om processer, nøgletal, optimering, opfølgning på daglig drift og kvalitetssikring
 • at lære om ledelse i praksis og organisering, forstå og styrke samspillet mellem afdelinger og ’spille hinanden gode’
 • værktøjer, så du kan starte, gennemføre og afslutte projekter

Uddannelse tæt på jobbet

Servicerådgiveruddannelsen tages sideløbende med jobbet i bilbranchen. Du løser konkrete opgaver fra hverdagen som en del af studiet, og som medarbejder får du dermed værktøjer, som kan prøves af i praksis med det samme.

Grundlaget for undervisningen er dagligdagen i branchen.

Forløbet foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser, refleksion og sparring i grupper.

Autohuset Vestergaard både deltager og støtter op omkring uddannelsen, En rejse fra værkfører til servicerådgiver. Det gør vi for at tilsikre, vi følger med tiden, og er bedst muligt klædt på til at håndtere et stigende pres fra omverdenen. Dette gælder både internt og eksternt.Opfattelsen af god service, den bedste kundetilfredshed, samt hvor vi skal tjene vores penge, ændres med hastige skridt, og med denne uddannelse har vi en gylden mulighed for at kunne følge med. Ja, endda komme på forkant på visse områder.

Martin Kragh, eftermarkedsdirektør, Autohuset Vestergaard

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen løber over 3 år, og den består af 6 såkaldte akademifag, et afgangsprojekt og brancherettede temadage.

Det giver dig samlet set 60 ECTS-point, hvilket svarer til en hel akademiuddannelse. I niveau svarer det til, at du har en kort videregående uddannelse.

Der vil være 7 fremmødedage for hvert akademifag på 10 ECTS-point og 4 fremmødedage for hvert fag på 5 ECTS-point.

Hvis du kun har lyst til at tage 1 eller 2 fag, og ikke den samlede uddannelse, så kan du også det.

Den samlede uddannelse består af:

Bilbranchens akademiuddannelse i service og rådgivning er en fleksibel akademiuddannelse, som tager udgangspunkt i akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion.  

Bilbranchens nye servicerådgiveruddannelse skal hjælpe os med at tiltrække nye profiler til eftermarkedssiden, så vi fortsat kan levere den rette service og oplevelse til vores kunder. Fremtiden byder på stigende krav til alle i branchen, og denne uddannelse skal hjælpe os til at imødekomme disse på områder som blandt andet kundedialog, anvendelse af digitale værktøjer, procesoptimering og effektivitet. Akademiuddannelsen er desuden et springbræt til relevant videreuddannelse, hvilket fremadrettet vil være nødvendigt.

Jan Johannesen, koncern HR-chef, Nic. Christiansen Gruppen

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på uddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

 1. En relevant erhvervsuddannelse*
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

*Ved en relevant erhvervsuddannelse medregnes den erhvervserfaring som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have lavet en realkompetencevurdering for at få adgang til den uddannelse, du ønsker optagelse på.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale.

Tilmelding

Ingen kurser fundet

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, eller ønsker du en snak om dine uddannelsesmuligheder, så kontakt chefkonsulent Anker Nørlund Christensen på mail anc@eaaa.dk eller telefon 7228 6173.

Praktiske spørgsmål

Har du praktiske spørgsmål om kurserne, så er du velkommen til at kontakte:

Lene Høllund Overballe

Har du andre spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Lene Høllund Overballe

administrativ koordinator

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6162

Der er masser af gratis p-pladser lige ved døren - eller ved Mega Syd 250 meter fra "guldhuset", hvor undervisningen ligger. 

Tag uddannelsen i København eller Aarhus

Du kan også tage uddannelsen på erhvervsakademiet CphBusiness i København