Projektledelse

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

Tilmeld dig nu
Ledelse 1149 2

Bilbranchens akademiuddannelse i service og rådgivning

Med faget 'projektledelse' får du grundlæggende kompetencer i projektledelse og -styring. Du får styrket dine kompetencer, så du fremstår som en kompetent og professionel projektleder eller projektmedarbejder, der har gennemslagskraft til at starte, gennemføre og afslutte projekter.

Fagets indhold

 • Værktøjer til at lede og styre projekter fra start til slut
 • Projektmodeller
 • Agile projektformer
 • Projektetablering og -mål
 • Projektorganisation
 • Projektteamet
 • Rapportering, opfølgning og kvalitetssikring
 • Planlægning, prioritering og proces
 • Projektet som forandringsproces

Dit udbytte

Når du har taget 'projektledelse', kan du:

 • lede og styre små og mellemstore projekter
 • analysere og vurdere løsningsmuligheder for en hensigtsmæssig organisering af et projekt
 • facilitere diverse processer undervejs i projektet
 • analysere og vurdere rammer og råderum i projektet på både proces- og produktniveau.
 • analysere og vurdere hverdagens udfordringer i projekter, også ledelsesmæssige, og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller
 • analysere og vurdere kompleksitet i projekter og anvende relevante teorier og metoder, herunder også agile projektmetoder
 • evaluere projektforløbet og sikre at projektet bliver overdraget til de relevante drifts- og vedligeholdelsespersoner

Eksamen og ECTS-point

Faget 'projektledelse' afsluttes med en mundtlig eksamen, kombineret med en erhvervscase. Der er intern censur, og du får en karakter efter 7-trinsskalaen. Faget 'projektledelse' giver 10 ECTS-point. 

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt