Ledelse i praksis

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

Tilmeld dig nu
Ledelse 067

Bilbranchens akademiuddannelse i service og rådgivning

En dygtig leder er bevidst om sin egen adfærd og ledelsesstil og fortrolig med relevante ledelses- og samarbejdsformer. Derfor er det vigtigt, at du som leder kender dine egne styrker og svagheder samtidig med, at du har et skarpt blik for dine medarbejderes kompetencer og udviklingspotentialer.

Med 'ledelse i praksis' kvalificerer du dig til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis samtidig med, at du udvikler din personlige lederadfærd.

Fagets indhold

  • Hvad vil det sige at være leder?
  • Lederroller og personlighedstyper
  • Ledelsesværktøjer
  • Ledelseskommunikation og konflikthåndtering
  • Lærings- og udviklingsprocesser

Dit udbytte

Når du har taget 'ledelse i praksis', kan du:

  • varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis
  • definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen udvikling
  • anvende ledelseskommunikation som en central del af din egen ledelsespraksis
  • håndtere konfliktsituationer, samt vurdere hvornår der er behov for at søge hjælp til konfliktløsning.
  • håndtere udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet på det operationelle og taktiske ledelsesniveau

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Ledelse i praksis' giver 10 ECTS-point.

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt