Afgangsprojekt

Niveau og ECTS

, 10 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

Afslut en hel uddannelse

Tages altid som det sidste fag som en del af en hel uddannelse.

Tilmeld dig nu
Studerende Uddannelse Aarhus Finans 2196

Bilbranchens akademiuddannelse i service og rådgivning

Du vælger et emne - gerne med udgangspunkt i den virksomhed, du arbejder i.

Formålet med afgangsprojektet er, at du viser, at du kan gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens rammer. Afgangsprojektet skal emnemæssigt understøtte de moduler, du har taget.

Du skal i afgangsprojektet demonstrere evne til at:

  • formulere og afgrænse problemstillingen
  • vurdere og vælge relevant faglig metode
  • anvende valgte metode i en praksisnær problemløsning
  • præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform
  • præsentere og underbygge rapporten i mundtlig såvel som visuel form.

Eksamen og ECTS

Skriftligt eksamensprojekt med mundtlig eksamination. Afgangsprojektet giver 10 ECTS-point.

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt