Bilbranchens akademiuddannelse i salg og rådgivning

Kompetencegivende salgsrådgiveruddannelse, som giver stærke salgskompetencer, solid forretningsforståelse og en god økonomisk indsigt

Akademiuddannelsen i salg og rådgivning er en skræddersyet salgsrådgiveruddannelse til sælgere i fremtidens bilbranche.

Udbytte for virksomheden

Uddannelsen kan skabe værdi i virksomheden på flere måder. Den klæder medarbejderne på til at se og gribe nye muligheder i et marked under stadig forandring. Deltagerne lærer at agere i forhold til ny kundeadfærd og nye salgsroller, og de får konkrete værktøjer, som de kan bruge i virksomheden med det samme.

Hør de studerende fortælle om udbyttet af at gå på uddannelsen

Det tager medarbejderne med hjem

Med salgsrådgiveruddannelsen får virksomhedens salgsmedarbejdere:

 • kompetence til at sælge professionelt - både til private og erhverv
 • metoder til at analysere og forstå kundens behov, købsmotiver og -kriterier
 • indsigt i forskellige kundetyper, effektive  kommunikationsværktøjer og forhandlingsteknikker
 • god forretningsforståelse og evne til at se salgspotentiale og muligheder i markedet
 • værktøjer til at arbejde med CRM, leadgenerering og risikostyring i salget
 • metoder til at udvikle og implementere salgs- og markedsføringsplaner
 • viden om økonomistyring, investering og finansiering
 • viden om bæredygtige forretningsmodeller og FN’s verdensmål
 • viden om RPA-teknologi til at automatisere helt simple repetitive arbejdsprocesser

Uddannelse tæt på jobbet

Salgsrådgiveruddannelsen tages sideløbende med jobbet i bilbranchen. Der løses konkrete opgaver fra hverdagen som en del af studiet og medarbejderne får værktøjer, som de kan prøve af i praksis med det samme. Grundlaget for undervisningen er dagligdagen i branchen, og forløbet foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser, refleksion og sparring i grupper.

Bilbranchens akademiuddannelse i salg og rådgivning er meget relatérbar. Vi har interessante oplægsholdere fra branchen og relevante butiksbesøg, og det, jeg lærer på skolebænken i dag, kan jeg bruge på arbejdet i morgen. Uddannelsen er flervinklet. Den handler ikke kun om tal, men også om at forstå psykologien i et salg, købsadfærden og de mennesker, du handler med. Hos os bliver digitalisering, dataindsamling og kundeloyalitet altafgørende de næste år, og de kompetencer får jeg her.

Tobias Geisler, salgstrainee, Bayern AutoGroup Odense

Uddannelsens opbygning

Forløbet består af seks akademifag, et afgangsprojekt og målrettede branchetemadage, hvor vi sætter et aktuelt tema under lup.

Uddannelsen tages sideløbende med jobbet over en periode på tre år, med et fag pr. halvår.

For hvert akademifag vil der være syv undervisningsdage, en brancherettet temadag samt eksamen.

*     Baseret på faget 'økonomistyring i praksis'
**    Baseret på faget 'strategisk salg'
***   Baseret på faget 'markedsinformation og analyse'
****  Baseret på faget 'teknologiforståelse til Robotic Process Automation (RPA)'

Det fede ved bilbranchens akademiuddannelse er, at den er dybdegående, moderne og nytænkende. Uddannelsen er omdannet til nutidens måde at sælge biler på, og den passer meget bedre ind i vores måde at gøre tingene på – i hvert fald for Bayern AutoGroup. Vi er nødt til at lære vores kommende generation af salgsrådgivere, at vi ikke kun sælger produkter, men livsstile og oplevelser til folk.

Rasmus Hartmann Hald, salgschef, Bayern AutoGroup Odense

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på uddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

 1. En relevant erhvervsuddannelse*
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

*Ved en relevant erhvervsuddannelse medregnes den erhvervserfaring som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have lavet en realkompetencevurdering for at få adgang til den uddannelse, du ønsker optagelse på. Det er gratis at få lavet en realkompetencevurdering.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale.

Video: De første akademi-uddannede bilsælgere er færdige

Tilmelding

Bemærk, at opstartsworkshoppen i forbindelse med faget ’salgspsykologi og grundlæggende salg’ finder sted på DI Konferencecenter Gl. Vindinge, Gl. Vindingevej 17A, 5800 Nyborg.

Bæredygtig forretningsforståelse for bilbranchen

Startdato: 11-01-2024

Pris: 5.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Salg og Salgspsykologi

Startdato: 22-01-2024

Opstartsgaranti

Pris: 9.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Salgsoptimering og relationssalg

Startdato: 23-01-2024

Pris: 9.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Procesforståelse og digitalisering for bilbranchen

Startdato: 11-04-2024

Pris: 5.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Økonomistyring og finansiering i bilbranchen

Startdato: 29-08-2024

Pris: 9.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Kontakt

Lene Høllund Overballe

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene Høllund Overballe

administrativ koordinator

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6162