Bæredygtig forretningsforståelse for bilbranchen

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 5 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

Tilmeld dig nu
Bæredygtighed Og Grøn Omstilling 0178

Bilbranchens akademiuddannelse i salg og rådgivning

Med faget bliver du bevidst om hvordan du inddrager og arbejder med aspekter som bæredygtighed, grøn omstilling og FN's 17 verdensmål i bilbranchen.

Du bliver i stand til at koble bæredygtighed og forretningsforståelse, så det passer til netop din virksomheds daglige drift, forretningsmodel og værditilbud til kunden. Med denne viden står du bedre rustet til at rådgive kunderne.

Du lærer at identificere områder og muligheder for hvor og hvordan jeres virksomhed udvælger konkrete tiltag inden for bæredygtighed, som understøtter forretningens udvikling og arbejdsgange.

Dette fag er skræddersyet til bilbranchen, så cases og eksempler er praksisnære og kommer fra branchen.

Det lærer du om

 • de vigtigste elementer i bæredygtighed - og hvilken relation de har til samfundets og virksomheders udvikling
 • de 17 verdensmål
 • bæredygtige forretningsmodeller og værdikæder
 • den tredobbelte bundlinje
 • værktøjer til implementering af indsatser i relation til bæredygtighed
 • kortlægning, dokumentation, rapportering og ESG

Og specifikt for bilbranchen vil vi også arbejde med f.eks.

 • Hvordan påvirker Paris-aftalen bilindustrien?
 • Hvori består EU’s krav til bilproducenterne i henholdsvis 2025, 2030 og 2035?
 • Hvilke teknologier satser bilproducenterne på for at kunne imødekomme kravene?
 • Hvordan tegner teknologiudviklingen sig?
 • Hvilke rapporteringskrav må danske virksomheder, herunder bilforhandlere, forvente at blive mødt med i de kommende år?

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'bæredygtig forretningsforståelse', kan du:

 • bruge de vigtigste metoder og redskaber inden for bæredygtig forretningsudvikling og forretningsforståelse
 • kortlægge og implementere mål og handlinger inden for virksomhedens forretningsområde i relation til bæredygtighed og de 17 verdensmål
 • formidle de indsatser og mål, I har valgt, til relevante målgrupper, fx kolleger, samarbejdspartnere og kunder
 • deltage i et tværfagligt samarbejde for at lave en forretningsmæssig strategi for bæredygtighed, og gennemføre de opgaver, der følger af denne strategi

Eksamen og ECTS

'Bæredygtig forretningsforståelse' giver 5 ECTS-point. Faget afsluttes med en erhvervscase. Derefter går du til en mundtlig eksamen, med intern censur. Du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt