Social ansvarlighed

Med faget Social ansvarlighed bliver du kvalificeret at udvælge politikker inden for socialt ansvar og identificere mulige tiltag for din virksomhed. Du lærer, hvilken betydning værdigrundlaget har for forretningsudvikling, og hvordan du strategisk bruger det i dagligdagen.

Du kommer til at arbejde konkret med kommunikation og formidling af hvilken værdiskabende ressource en investering i mennesker er.

Indhold

  • Internationale arbejdsmarkedskonventioner
  • Arbejdsret og nationale arbejdsmarkedspolitiske forhold
  • Menneskerettigheder, -råd, --institutioner og –konventioner
  • Antikorruption

Udbytte

Med Social ansvarlighed får du kompetencer til at:

  • Kunne evaluere og formidle internationale menneskerettigheders relation til virksomhedens ageren.
  • Kunne analysere en virksomheds niveau med hensyn til arbejdsretslige temaer.
  • Kunne udvikle og implementere politikker og selvevalueringer inden for social ansvarlighed
  • Kunne vurdere og give konkrete anbefalinger vedrørende kompleksiteten og dilemmaerne i virksomheders sociale ansvar
  • Kunne udvikle og implementere politikker for arbejdsret og menneskerettighedsspørgsmål

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. Ekstern censor. Social ansvarlighed giver 5 ECTS-point.

Sammenhængende eller enkeltstående forløb

I undervisningen forudsættes det, at man har en grundlæggende viden om bæredygtighed eller har fulgt Miljø og bæredygtig udvikling I og Miljø og bæredygtig udvikling II.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt