Miljø og bæredygtig udvikling II

Har du behov og ønske om at udvikle din virksomhed i en bæredygtig retning? Arbejder du med at identificere elementer i bæredygtighed og finde innovative forslag til ressourceoptimering og samarbejde med leverandørkæder?

Så er dette faget for dig!

Med faget Miljø og bæredygtig udvikling II bliver du i stand til at identificere bæredygtige forretningsideer og værdikæder og omsætte gældende miljøpolitik til konkrete handleplaner i en virksomhed.

Du kommer til at arbejde konkret og praktisk med bæredygtighed med udgangspunkt i dit eget arbejde. Du kommer hjem med redskaber til at analysere din virksomhed ud fra mindsettet i bæredygtighed og relatere miljøpolitik til hverdagens arbejde.

Indhold

  • Den gældende miljøpolitiske dagsorden og de 17 verdensmål
  • Metoder til at identificere forretningsideer og værdikæder
  • Dannelse af erhvervsfaglige netværk

Udbytte

Med Miljø og bæredygtig udvikling får du kompetencer til at:

  • Kunne identificere bæredygtige forretningsideer og værdikæder
  • Kunne analysere en virksomheds niveau for bæredygtighed
  • Kunne omsætte gældende miljøpolitik til konkrete handleplaner i en virksomhed

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. Ekstern censor. Miljø og bæredygtig udvikling II giver 5 ECTS-point.

Længere forløb eller enkeltstående forløb

Miljø og bæredygtig udvikling II bygger oven på Miljø og bæredygtig udvikling I. I undervisningen forudsættes det, at man har fulgt Miljø og bæredygtig udvikling I eller har tilsvarende viden.

Efterfølgende kan du yderligere bygge ovenpå med faget Bæredygtige forretningsmodeller. Her arbejder du med cirkulær økonomi, strategi, implementering og forretningsmodeller.

Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt