Miljø og bæredygtig udvikling I

Har du behov for og ønske om at udvikle din virksomhed i en bæredygtig retning? Skal du og din virksomhed arbejde med FN’s 17 verdensmål? Hvis du ønsker du at få styr på begreber om bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål, så er dette faget for dig!

Med faget Miljø og bæredygtig udvikling I får du et indgående kendskab til mindsettet omkring bæredygtighed og opnår viden og forståelse for miljø og naturressourcer og hvordan økologiske kredsløb påvirkes.

Du kommer til at arbejde konkret og praktisk med bæredygtighed med udgangspunkt i dit eget arbejde. Du opnår en dybere forståelse for bæredygtighed til udvikling af virksomhedens forretningsværdier.

Indhold

  • Elementer i bæredygtighed og vigtigheden af i forhold til individers, virksomheders og samfundets udvikling
  • Økologiske kredsløb, klimapåvirkninger og naturressourcer
  • Den gældende miljøpolitiske dagsorden, fx de 17 verdensmål

Udbytte

Med Miljø og bæredygtig udvikling får du kompetencer til at:

  • Kunne identificere elementerne i bæredygtighed i forhold til individers, virksomheders og samfundets udvikling
  • I forhold til eget fagområde at kunne udpege relevante mål fra de 17 verdensmål at arbejde med i egen virksomhed
  • Kunne relatere gældende miljøpolitik til egen virksomhed

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. Ekstern censor. Miljø og bæredygtig udvikling I giver 5 ECTS-point.

Sammenhængende forløb eller enkeltstående fag

Miljø og bæredygtig udvikling I er det første og grundlæggende fag inden for emnet bæredygtighed og følges naturligt op af Miljø og bæredygtig udvikling II, hvor du får redskaber til at udmønte den grundlæggende viden i analyser og udvikling af forretningsideer.
Efterfølgende kan du bygge ovenpå med faget Bæredygtige forretningsmodeller. Her arbejder du med cirkulær økonomi, strategi, implementering og forretningsmodeller. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt