Livscyklusanalyser

Du ved allerede, at bæredygtighed er nødvendig for din virksomheds fremtid. Men ved du også, hvordan I skal vurdere et produkts eller en ydelses bæredygtighed?

I faget Livscyklusanalyser (LCA) lærer du at analysere og vurdere produkters eller produktsystemers miljøbelastning gennem hele livscyklus - fra udvinding af råmaterialer og fremskaffelse af naturressourcer, over fremstilling af produktet, brugen af det, inklusive vedligeholdelse og reparation, samt genanvendelse.

Indhold

  • Udvinding af råmaterialer og forekomster af naturressourcer
  • Fremstilling, vedligeholdelse og reparation af forskellige produktgrupper
  • Indkøbsmuligheder og kvalitetsmærkninger af forskellige produktgrupper
  • Mulighed for genanvendelse

Udbytte

Med Livscyklusanalyser får du kompetencer til at:

  • Metodisk at analysere virksomhedens miljømæssige belastning ved fremstilling af virksomhedens produkter
  • Anvende værktøjer til at opstille forretningskritiske krav til indkøb og anvendelse af råmaterialer og naturressourcer
  • Vurdere fordele og ulemper i forhold til den miljømæssige belastning ved forskellige produktions- og indkøbsstrategier
  • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forhold til udvikling og implementering af livs cyklus vurderinger - herunder hvilken rolle ledelsen har i en implementeringsproces.
  • Selvstændigt indgå i forskellige faggruppers kompetenceudvikling og påtage sig ansvar ud fra et overblik over virksomhedens miljøbelastende faktorer.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. Livscyklusanalyser giver 5 ECTS-point.

Sammenhængende eller enkeltstående forløb

I undervisningen forudsættes det, at man har en grundlæggende viden om bæredygtighed eller har fulgt Miljø og bæredygtig udvikling I og Miljø og bæredygtig udvikling II.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt