Klimatilpasning og -forebyggelse

Med faget klimatilpasning og – forebyggelse lærer du om hvordan man kan håndtere klimaudfordringerne i praksis.

I faget lærer du at analysere og vurdere konsekvenser af klimaskabte ændringer. Du lærer at udarbejde klimastrategier og vurdere effekter af klimaplaner og programmer for offentlige og private virksomheder.

Indhold

  • Teorier om klimaforandringers årsager, konsekvenser og udvikling
  • Offentlige klimaplaner – og målsætninger
  • Klimastrategier på lokalt, nationalt og EU-niveau
  • Klimatilpasninger i forhold til nedbør og overfladevand

Udbytte

Med Klimatilpasning og -forebyggelse får du kompetencer til at:

  • Vurdere konsekvenser af klimaskabte ændringer i et lokal område
  • Udarbejde klimastrategier for en virksomhed
  • Kommunikere en virksomheds klimastrategi

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. Klimatilpasning og -forebyggelse giver 5 ECTS-point.

Sammenhængende eller enkeltstående forløb

I undervisningen forudsættes det, at man har en grundlæggende viden om bæredygtighed eller har fulgt Miljø og bæredygtig udvikling I og Miljø og bæredygtig udvikling II.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt