Certificeringer, rapportering og dokumentation

Med dette fag får du viden om relevante mærkninger og certificeringer inden for miljø, klima, sociale forhold og menneskerettigheder. Du bliver i stand til at analysere et givent markeds behov for bæredygtighed samt frembringe og fremlægge beslutningsgrundlag for en virksomheds valg af miljømærker.

I faget arbejder du konkret med forskellig dokumentation af hvordan en virksomhed håndterer sine miljøforhold på en forsvarlig måde og lever op til gældende lovgivning.

Indhold

  • Forskellige modeller til kortlægning, afrapportering, dokumentation og mærkning
  • Mærkningers betydning for kommunikation til kunder
  • Gældende lovgivning inden for bæredygtighed
  • Markedskommunikation

Udbytte

Med Certificeringer, rapportering og dokumentation får du kompetencer til at:

  • Analysere et givent markeds behov for bæredygtighed
  • Udarbejde beslutningsgrundlag for valg af standarder, mærkninger og certificeringer
  • Udarbejde og fremlægge en virksomheds politik og fastsætte mål og handlingsplaner for bæredygtighed
  • Implementere og vedligeholde en virksomheds cirkulære ledelsesstrategi med fortsat udvikling af de væsentligste aktiviteter inden for bæredygtighed

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. Ekstern censor.

Certificeringer, rapportering og dokumentation giver 5 ECTS-point.

Sammenhængende eller enkeltstående forløb

I undervisningen forudsættes det, at man har fulgt Miljø og bæredygtig udvikling I og Miljø og bæredygtig udvikling II og Social ansvarlighed eller har tilsvarende viden.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt