Studieordning for byggekoordinator

Uddannelsen optager ikke nye studerende fra og med 2022. Stop for optag er en konsekvens af den politiske beslutning om at reducere antallet af studiepladser i de store byer.

Studieordninger per 1. august 2018
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Lokal del - revideret august 2021 (pdf)

Tidligere studieordninger

Årgang 2016 og 2017
Studieordning del 1 - fællesdel (pdf) 
Studieordning del 2 - institutionsdel (pdf) 
Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag (pdf)
Bilag 2: Oversigt over bundne studieretninger, kerneområder og fag (pdf)