Studieordning for byggekoordinator

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1. august 2018.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus: 
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Lokal del - revideret august 2021 (pdf)

Tidligere studieordninger

Årgang 2016 og 2017
Studieordning del 1 - fællesdel (pdf) 
Studieordning del 2 - institutionsdel (pdf) 
Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag (pdf)
Bilag 2: Oversigt over bundne studieretninger, kerneområder og fag (pdf)