Det Er Forankring Af Viden Og Udvikling Der Rækker Langt Udover Almindeligt Kursus

'Det er forankring af viden og udvikling, der rækker langt udover et almindeligt kursusforløb'

Medarbejdere i det andelsejede energiselskab OK styrker både personlige og faglige kompetencer i et målrettet strategisk samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus og OK.

OK har lagt størstedelen af kompetencegivende efteruddannelse i hænderne på Erhvervsakademi Aarhus. Uddannelsessamarbejdet er det største af sin slags i OK på funktionærsiden.

”Det er forankring af viden og kompetenceudvikling, der rækker langt udover et almindeligt kursusforløb,” lyder det begejstret fra HR Partner Pernille Andersen fra OK a.m.b.a.

Fra teori til praksis

Uddannelseskataloget tæller kurser og fag på akademi- og diplomniveau indenfor en vifte af fagområder som fx ledelse, projektledelse, Excel, salg, samarbejde og kommunikation og skriftlig kommunikation.

”Ved at vi har fået en ekstern uddannelsespartner med stor indsigt i vores kultur og et bedt udvalg af fag på videregående niveau, sikrer vi en fælles referenceramme, en kontinuitet og et større udbytte for den enkelte,” fortæller Pernille Andersen.

På kryds og tværs

Fagene og kurserne udbydes til medarbejdere og afdelinger på kryds og tværs i OK.

”I undervisningen arbejder man med teorierne i praksis og benytter konkrete cases fra virksomheden. Det betyder, at man kan gå direkte hjem til sin afdeling og tage det, man har lært, i brug. At man får det integreret det i sin hverdag hurtigst muligt gør, at det sætter sig fast,” tilføjer hun.

Ønske fra toppen, at styrke niveauet for efteruddannelse

Ifølge Pernille Andersen har det længe stået højt på HR’s ønskeliste at styrke de tværorganisatoriske uddannelsesinitiativer og sætte mere struktur på kursusaktiviteterne i OK.

”HR-afdelingen har som et af de vigtigste ansvarsområder at understøtte OK’s behov for udvikling og uddannelse og bliver i høj grad brugt som sparringspartner af ledere og medarbejdere. Med Erhvervsakademi Aarhus tages ambitionerne et skridt videre, i forhold til at få mere struktur på uddannelse og kursusaktivitet i OK,” uddyber hun.

Hvordan står vi stærkest i fremtiden?

Pernille Andersen tilføjer:

”I en verden hvor udviklingen går stærkt, er det vigtigt, at vi som medarbejdere holder os opdaterede inden for vores fagområder og forbliver nysgerrige på, hvordan vi står stærkest i fremtiden. Både som virksomhed, men også som individer. Samarbejdet mellem HR-afdelingen og et af landets bedste erhvervsakademier skal hjælpe med at få dette til at ske.”

Samarbejdspartner snarere end en leverandør af efteruddannelse

At tilbyde OK-ansatte efteruddannelse på Erhvervsakademi Aarhus er ikke nyt. Men det er nyt at benytte akademiet som struktureret uddannelsespartner og ”HR’s forlængede arm.” En partner, som hjælper med valg af de rigtige, skræddersyede forløb tilpasset OK’s kultur og behov.

”Vi har et partnerskab, hvor vi får sparring og bliver udfordret på vores strategi og ønsker. På Erhvervsakademi Aarhus er man eksperter i at udvikle og flytte folk. Samtidig bliver der gjort en seriøs indsats for at lære os og vores kultur at kende. Det gør, at vi kan skræddersy et professionelt og seriøst uddannelsesløft, der rammer plet,” forklarer Pernille Andersen.

Undervisning i hele landet

Det er naturligvis en fordel, at Erhvervsakademi Aarhus ligger i Viby J. tæt på OK’s hovedkontor.

Men faktisk var OK Plus i Køge de første til at teste samarbejdet.

Her var 11 nøglemedarbejdere og den administrerende direktør på uddannelse i projektledelse og 36 tankstationsledere var på lederuddannelse.

Læs i denne artikel, hvordan det gik.

Nye måder at se verden på

Ved at efteruddanne flere niveauer på en gang får de OK-ansatte - udover ECTS-point til cv’et og nye kompetencer – ifølge Pernille Andersen øjnene op for hinanden.

”OK er en stor og kompleks organisation med mange forretningsområder og mange forskellige fagfolk. Det stiller store krav til måden, vi samarbejder på. Ved at efteruddanne forskellige grupper af kolleger på en gang, sikrer vi et fælles sprog. Vi får øje på hinanden og en ny måde at se verden på.”

Ved udgangen af 2020 havde mere end 83 OK-ansatte været afsted på efteruddannelse – sammen og hver for sig. Og tallet er kun gået op siden da.

Om OK

OK er et dansk andelsselskab i vækst med over 750 ansatte. OK er et energiselskab og totalleverandør af energi-produkter, serviceydelser og rådgivning til private, erhvervslivet og det offentlige. OK har som de første i verden udviklet en betalings-app til tankning og bilvask, og er en af Danmarks førende leverandører af varmepumper samt landets største tankstationskæde OK Plus.