Sådan får Andersen Biler mere effekt af efteruddannelse

Sådan får Andersen Biler mere effekt af efteruddannelse

Med 15 afdelinger og 400 ansatte er Andersen Biler A/S Sjællands største bilforretning. I artiklen fortæller HR-manager Line Andersen om virksomhedens fokus på efteruddannelse som strategisk indsatsområde og om deres arbejde med at skabe effekt og værdi af efteruddannelse.

Hvordan sikrer man, at ny viden og nye kompetencer fra efteruddannelse rent faktisk bliver brugt og skaber værdi i hverdagen på jobbet?

Hvordan lykkes man med såkaldt transfer, hvor det lærte anvendes i praksis?

Det er spørgsmål som Andersen Biler har stillet skarpt på for at få mest muligt ud af deres investering i uddannelse.

Baggrund

Line Andersen blev ansat som HR-manager hos Andersen Biler i efteråret 2019. Uddannelse af medarbejderne er strategisk vigtigt for virksomheden for at kunne rekruttere, fastholde og motivere dygtige medarbejdere. Blandt de opgaver, der ventede på Lines bord, var derfor også en yderligere styrkelse og strukturering af Andersen Academy - virksomhedens interne uddannelsesakademi.

I starten af 2020 afsøgte Andersen Biler markedet for at finde den fremtidige uddannelsespartner til det nye interne uddannelsesakademi - Andersen Talent Academy. Virksomheden havde et ønske om at kunne tilbyde yderligere målrettet efteruddannelse til alle med et ønske om videreudvikling. Erhvervsakademi Aarhus havde erfaring fra andre virksomhedsakademier og blev valgt som den fremtidige samarbejdspartner.

Andersen Talent Academy

Det nye Andersen Talent Academy har en struktur med to spor - ledersporet og specialistsporet. Begge spor er bygget op omkring 3 kompetencegivende akademifag - og med yderligere 3 som mulig overbygning i hvert spor.

De medarbejdere, der ønsker det, får mulighed for at skrive et afgangsprojekt og dermed få en fuld fleksibel akademiuddannelse.

Filosofien er praksisnær undervisning tæt på kunden, og at alle fag afsluttes med en eksamen.

Fakta om Andersen Biler A/S

 • Etableret i 1963 af Helge Andersen
 • Sjællands største bilforretning med 15 afdelinger og ca. 400 medarbejdere
 • Sælger og servicerer bilmærkerne Citröen, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Honda og er serviceværksted for Volvo

Samtale med Andersen Bilers HR-manager om transfer

HR-manager Line Andersen fortæller:

Hvordan startede arbejdet med transfer?

Vi havde jo gjort os de første erfaringer med undervisning på akademiniveau. Undervisningen havde været god, men vi syntes ikke efterfølgende, at vi oplevede nok værdi af uddannelse ude i filialerne i hverdagen. Derfor var vi klar over, at vi var nødt til at gøre noget anderledes, og at lederne skulle have en større rolle. Vi var også klar over, at vi fra HR var nødt til at hjælpe lederne i deres travle hverdag og tilbyde en bedre struktur til arbejdet med transfer.

Hvor søgte I inspiration og viden til at etablere jeres egen struktur til sikring af god transfer?

Vi diskuterede det en del internt og trak på virksomhedens erfaringer indtil nu, men søgte også inspiration udefra. Erhvervsakademi Aarhus delte bl.a. en række af deres virksomhedscases med os og udfordrede os også med nyttige spørgsmål omkring transfer. F.eks. spørgsmål som:

 • Hvordan kommunikerer vi nødvendigheden af uddannelse?
 • Hvad vil vi gerne opnå?
 • Hvordan kan vi skabe gode rammer for forankring og brug af de nye kompetencer i hverdagen?
 • Hvem har ansvaret for transfer?
 • Kan vi måle på det og i givet fald hvordan?
 • Hvem følger op?

Og så blev vi også inspireret af Bjarne Wahlgreens ’Transfer i VEU - tolv faktorer der sikrer, at man anvender det, man lærer’.

Hvordan ser jeres model ud?

Den model vi fik udviklet, har vi nu gennemprøvet en gang på det første fag ’Salg og salgspsykologi’, som vi har gennemført i efteråret 2021 med 18 deltagere.

Modellen ser således ud med klart specificerede aktiviteter, roller og ansvar før, under og efter hvert uddannelsesmodul.

Hvordan har ledere og deltagere modtaget den nye model?

Modellen var ny for alle, da vi startede op i efteråret, og det var et projekt, som vi godt vidste måske krævede en finjustering*. Det krævede en indsats af alle, men det er gået over al forventning, og jeg er ydmyg og stolt over, hvor dygtige ledere og medarbejdere vi har.

På trods af en travl hverdag har alle taget godt imod den nye model og virkelig arbejdet seriøst og hårdt med at få den implementeret. Alle kender vigtigheden af, at det vores dygtige medarbejdere lærer, bliver forankret i praksis - både til gavn for os som virksomhed, som får tilført en masse know-how, men også for vores medarbejdere, der får lov at bruge deres uddannelse og det, de har lært her i hverdagen. Det er jo det, som skaber værdi for os alle!

*Modellen er blevet digitaliseret og kommer fra det kommende modul til at køre via vores
HR-platform, så slut med papirversionen.

Spørgeramme til 1-1 samtale

Kompetencevurdering

 1. Har du udviklet dine kompetencer, så du er tættere på kompetencemålene?
 2. Er der kompetencer, som vi sammen skal have ekstra fokus på?

Brug af det som er lært i dagligdagen (transfer)

 1. Hvad har du lært indtil videre?
 2. Kan du allerede nu bruge noget af det du har lært i din dagligdag her på jobbet?
 3. Hvordan kan jeg som leder hjælpe og støtte dig i, at det du har lært bliver brugt i din dagligdag?

Hvad er jeres første erfaringer med forbedret transfer efter den nye model er indført?

Overordnet er vores første erfaringer, at i og med at vi har systematiseret processen, har vi fået langt større fokus på kompetenceudvikling og transfer - det stiller krav til os alle om at holde momentum. Helt lavpraktisk er elementer fra første modul i gang med at blive implementeret ude i vores filialer, ligesom hele dialogen på kryds af vores afdelinger ift. uddannelsen giver en summen af iværksætterånd, og naturlig lyst til vidensdeling - det er skønt!

Har du nogle råd, du vil give videre til andre?

Ift. den udvikling vi ser, hvor mange medarbejdere har et ønske om at efteruddanne og dygtiggøre sig, er et godt råd at få lavet en klar plan for medarbejderne, så man får synliggjort uddannelsesrejsen og potentialet for dem. Det er hos os et yderst vigtigt fastholdelsesparameter. Samtidig med at vi kan arbejde struktureret med medarbejderne og deres kompetencer, som jo i den grad også kommer os til gode som virksomhed.

Sørg for at støtte, vejlede og hjælpe lederne, så de bliver klædt ordentligt på til at kunne navigere i kompetencevurderinger, udviklingsplaner, transfer m.v. Det er en stor opgave i en måske i forvejen travl hverdag, og hos os er det nyt for mange af vores ledere.

Deltag aktivt både fra HR og fra topledelsens side - signalværdien og det, at vi bakker op om uddannelse, er vigtig. Kig forbi til eksamen og ønsk tillykke, deltag i kick-off, temadage etc. - det betyder rigtig meget, når vi viser, at vi oprigtigt interesserer os for vores medarbejdere og deres uddannelse.

Vil du stille spørgsmål eller dele viden med Andersen Biler?

Hvis du har gode ideer, du vil dele med Line Andersen, eller hvis du har spørgsmål til hende om arbejdet med transfer og forankring af nye kompetencer i Andersen Biler, er du meget velkommen til at kontakte hende på mail lian@andersenbiler.dk eller mobil 2290 4519.

Kontakt

Vil du høre mere om mulighederne for efteruddannelse i din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte Anker

Kontakt

Anker Nørlund Christensen

Telefon

7228 6173

Stilling

chefkonsulent