Bestyrelsesuddannelsen

Bestyrelsesuddannelsen er målrettet dig, som gerne vil bidrage kompetent, effektivt og med de rigtige kompetencer i både frivillige og professionelle bestyrelser.

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig både spændende opgaver og et stort ansvar - uanset om du sidder i bestyrelsen for en lokal frivillig forening, en af de mange SMV'er i Danmark, eller en stor, international virksomhed.

Derfor har vi sammensat bestyrelsesuddannelsen, hvor du får kompetencer til at begå dig i forhold til ansvar, strategi, jura og relevant økonomiforståelse.

Forløbet er den eneste bestyrelsesuddannelse i Danmark, som giver dig både et statsgodkendt eksamensbevis med ECTS-point og et certifikat til dit CV og LinkedIn-profil.

Bestyrelsesuddannelsen er bygget på de to akademifag 'grundlæggende bestyrelsesansvar' og 'udvidet bestyrelsesansvar' og kan derfor også fungere som valgfag på en samlet akademiuddannelse i ledelse.

Video: Hør hvad underviserne siger om uddannelsen

Uddannelsens opbygning

Bestyrelsesuddannelsen består grundlæggende af to akademifag, der også kan indgå som valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. Hver af de to dele af bestyrelsesuddannelsen består af 4 undervisningsdage, casevejledning og en mundtlig eksamen, hvor du får karakter efter 7-trinsskalaen. Formen på den nye del 3 er under afklaring pt.

DEL 1: Den første bestyrelsespost

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig både spændende opgaver og et stort ansvar - uanset om du sidder i bestyrelsen for den lille lokale rideklub eller en stor, international virksomhed.

Men hvilket ansvar og hvilke opgaver har du som bestyrelsesmedlem? Hvad hæfter du for personligt? Og hvordan kan du bidrage optimalt til en effektiv og værdiskabende bestyrelse?

 • Dag 1: Bestyrelseslokalet og strategi
 • Dag 2: Den juridiske ramme
 • Dag 3: Økonomi/revisorens bidrag
 • Dag 4: Samarbejde, kompetence og opsamling

DEL 2: Flere og større bestyrelsesposter

Sidder du i flere bestyrelser, men mangler ny inspiration? Hvad betyder det for bestyrelsesarbejdet, når virksomheden skal handles, bliver international eller rammer ind i krisestyring?

Undervisningen varetages bl.a. af jurister, revisorer og erfarne bestyrelsesmedlemmer samt flere gæsteforelæsere, der deler ud af deres erfaringer på området.

 • Dag 1: Strategiproces og internationalisering
 • Dag 2: Life Cycle Moments
 • Dag 3: Virksomhedens værdi
 • Dag 4: Digitalisering, ledelse og opsamling

DEL 3: Formandsrollen (NYHED)

På adskillige opfordringer fra tidligere deltagere på del 1 og del 2 udvikler vi nu i samarbejdet mellem Erhvervsakademi Aarhus, Innova og Arosboard del 3: Formandsrollen.

Del 3 er målrettet dig, der har en formandspost eller gerne vil dygtiggøre dig til en formandspost.

Del 3 er planlagt til at blive gennemført som internatforløb den 29-30/11 2021.

Der vil være begrænsede pladser på forløbet.

Hvis du er interesseret i at få direkte information på mail med indhold og mulighed for at reservere plads, så snart forløbsdesignet på den nye del 3 er færdigt, så udfyld denne formular.

Du møder med garanti spændende, inspirerende og dedikerede mennesker, der med deres forskelligheder kommer med samme mål til uddannelsen; nemlig at blive den bedste udgave af sig selv i relation til bestyrelsesarbejdet. Min oplevelse af første del var, at alle underviserne på forløbet leverede en passioneret og målrettet undervisning, som udmøntede sig i en høj grad af engagement blandt kursisterne. Det er en gave for mig i mit virke nu at have disse gode mennesker i mit netværk.

Mette Jensen, Owner of UMA-n Company, Freelance Consultant

Den værdiskabende bestyrelse

Bestyrelsesuddannelsen kan tilpasses til din egen bestyrelse, så I under uddannelsen arbejder med jeres eget bestyrelsesarbejde.

Det giver for eksempel god mening, hvis du er virksomhedsejer og i proces med at etablere en egen bestyrelse. I kan også som samlet bestyrelse ønske at bringe jeres arbejde i en version 2.0. I kan bruge bestyrelsesuddannelsen til at arbejde sammen i processen og samtidig opnå personlige kompetencer og certifikat.

Conny Westphall

Spørgsmål til niveau og fagligt indhold? Kontakt Conny

Conny Thoftdahl Westphall

chefkonsulent

Mail: cowe@eaaa.dk

Telefon: 7228 6177

Samarbejdspartnere og undervisere

Bestyrelsesuddannelsen er udviklet i samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus, ArosBoard og med advokater fra Innova som ansvarlige for den juridiske del.

Undervisningen varetages af ovennævnte, som er erfarne og aktive bestyrelsesmedlemmer i flere roller, samt en erfaren underviser fra erhvervsakademiets kompetencecenter i finans med revisorbaggrund. Derudover vil du møde flere gæsteforelæsere, der deler ud af deres erfaring på området og sætter spot på de udfordringer og arbejdsopgaver, bestyrelserne har på dagsorden lige nu.

Den røde tråd igennem uddannelsesforløbet varetager Karina Boldsen, og hun vil også være din eksamensvejleder og eksaminator på del 1 og del 2.

Jeres udbytte

Bestyrelsesuddannelsen fungerer som et perfekt første uddannelsesforløb til dig, der er i begyndelsen af en eventuel bestyrelseskarriere og måske senere ønsker, eller får behov for, at besøge en eller flere af markedets øvrige bestyrelsesuddannelser.

Den fungerer også som uddannelsen til dig, der blot vil have styr på spillebanen, niveauet, ansvaret, kompetencerne generelt, så du kan bidrage kompetent og effektivt i dit bestyrelsesarbejde, med fokus på det praktiske bestyrelsesarbejde mandag morgen.

 • Del 1: Den første bestyrelsespost – på baggrund af akademifaget grundlæggende bestyrelsesansvar'. Denne del giver dig grundlæggende viden, så du kan bidrage kompetent med din egen værktøjskasse, som du udvikler gennem forløbet. Del 1 kan godt stå alene.
 • Del 2: Flere og større bestyrelsesposter – på baggrund af akademifaget 'udvidet bestyrelsesansvar'. Denne del øger din viden mod flere komplekse beslutninger i forhold til bestyrelsens fokus ved vækst, krise og salg. Strategiproces og internationalisering Du kan godt følge del 2 uden at have deltaget på del 1.
 • Del 3: Formandsrollen: Er pt. under udvikling. Planlægges som internat den 29.-30. nov. 2021. Se mere om del 3 - og få en mail, når den åbner for tilmelding

Undervisningen er superspændende og intens, med et meget relevant indhold i forhold til aktuelle behov i nutidens bestyrelser. Min oplevelse af del 2 var meget positiv. Jeg fik mere værktøj til min bestyrelsesværktøjskasse, hvor blandt andet krisehåndtering var yderst relevant i forhold til den verdenssituation, vi står i netop nu. Det har ligeledes haft stor værdi for mig at møde de andre deltagere i dette forløb. Vores forbindelser er for altid forenet gennem LinkedIn.

Mads H. Dalsgaard, Director, M Holding 2012 ApS

Netværk og events

Deltagelse i bestyrelsesuddannelsen giver dig adgang til ArosBoard, som er en bestyrelsesportal drevet af Karina Boldsen. Via portalen formidles relevant bestyrelsesinformationer og ledige bestyrelsesposter.

Tilmeld dig ArosBoard her

Du får også adgang til Ealumne netværket på Erhvervsakademi Aarhus. Herigennem afholdes ca. 10 årlige events og 1-2 særlige bestyrelsesevents pr. år, med over 100 deltagere.

Tilmeld dig Ealumne her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på uddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

 1. En relevant erhvervsuddannelse
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Individuel vurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

 1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
 2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Tilmelding

Din første bestyrelsespost - Del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 11-01-2021

Opstartsgaranti

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 14.900 kr.

Tidspunkt: 8.30 - 16.00

Læs mere

Din første bestyrelsespost - Del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 08-03-2021

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 14.900 kr.

Tidspunkt: 8.30 - 16.00

Læs mere

Flere og større poster - Del 2 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 25-08-2021

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 14.900 kr.

Tidspunkt: 8.30 - 16.00

Læs mere

Din første bestyrelsespost - Del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 01-11-2021

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 14.900 kr.

Tidspunkt: 8.30 - 16.00

Læs mere

Mie Boldsen Gaye

Spørgsmål om tilmelding? Kontakt Mie

Mie Boldsen Gaye

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6169

Du får en masse ny god viden - og sat ord på procedurer og processer i bestyrelsesarbejdet. Du vil med garanti også udvide dit netværk med nogle spændende mennesker, som vil kunne være med til at åbne døre til nye muligheder. Alt i alt en meget professionel oplevelse. Helt rigtigt castede undervisere. Jeg var generelt positivt overrasket.

Henrik Stærmose, CEO Racehall AAR, co-owner Racehall A/S og Racehall Ejendomme