Efteruddannelse Kursister Event 2023 2533

Bestyrelsesuddannelsen

Bestyrelsesuddannelsen er målrettet dig, som gerne vil bidrage kompetent, effektivt og med de rigtige kompetencer i både frivillige og professionelle bestyrelser.

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig både spændende opgaver og et stort ansvar - uanset om du sidder i bestyrelsen for en lokal frivillig forening, en af de mange SMV'er i Danmark, eller en stor, international virksomhed.

Derfor har vi sammensat bestyrelsesuddannelsen, hvor du får kompetencer til at begå dig i forhold til ansvar, strategi, jura og relevant økonomiforståelse.

Statsgodkendt eksamensbevis og ECTS-point

Forløbet er den eneste bestyrelsesuddannelse i Danmark, som giver dig både et statsgodkendt eksamensbevis med ECTS-point og et certifikat til dit CV og LinkedIn-profil.

Grundlæggende bestyrelsesansvar
Akademiniveau

Grundlæggende bestyrelsesansvar

Bliv klogere på, hvordan du kan bidrage optimalt til en effektiv og værdiskabende bestyrelse, med første del af vores kompetencegivende bestyrelsesuddannelse.

Grundlæggende bestyrelsesansvar
Udvidet bestyrelsesansvar
Akademiniveau

Udvidet bestyrelsesansvar

Bliv klædt på til bestyrelsesarbejdet med akademifagene grundlæggende og udvidet bestyrelsesansvar.

Udvidet bestyrelsesansvar
Rollen som bestyrelsesleder
Kursus

Rollen som bestyrelsesleder

Bestyrelseskursus til dig, der er bestyrelsesleder, og som ønsker nye værktøjer til at udvikle rollen. Kurset er også for dig, der overvejer, om bestyrelsesleder er næste skridt i bestyrelsesarbejdet.

Rollen som bestyrelsesleder
Temadag: Bæredygtighed i bestyrelsesarbejdet
Kursus

Temadag: Bæredygtighed i bestyrelsesarbejdet

Temadagen stiller skarpt på hvordan du som bestyrelsesmedlem skaber størst værdi i en transformation, hvor bæredygtighed rykker tættere på kerneforretningen.

Temadag: Bæredygtighed i bestyrelsesarbejdet

Den værdiskabende bestyrelse

Bestyrelsesuddannelsen kan tilpasses til din egen bestyrelse, så I under uddannelsen arbejder med jeres eget bestyrelsesarbejde.

Det giver for eksempel god mening, hvis du er virksomhedsejer og i proces med at etablere en egen bestyrelse. I kan også som samlet bestyrelse ønske at bringe jeres arbejde i en version 2.0. I kan bruge bestyrelsesuddannelsen til at arbejde sammen i processen og samtidig opnå personlige kompetencer og certifikat.

Video: Hør hvad Lene har fået ud af at tage bestyrelsesuddannelsen

Bliv klogere på uddannelsen

Kom med når vi afholder webinar. Hør om uddannelsen og dine karrieremuligheder. Og få svar på dine spørgsmål.

Webinar: Er en bestyrelsesuddannelse det rette for dig?

I tvivl, om en bestyrelsesuddannelse er for dig? Vil du vide hvad den kan gøre for dig og din karriere? Tilmeld dig webinaret, der på 1 time gør dig klogere på dit valg.

Webinar: Er en bestyrelsesuddannelse det rette for dig?

Uddannelsens opbygning

Bestyrelsesuddannelsens del 1 og del 2 er bygget på de to akademifag 'grundlæggende bestyrelsesansvar' og 'udvidet bestyrelsesansvar'. De kan derfor også fungere som valgfag på en samlet akademiuddannelse i ledelse.

Bestyrelsesuddannelsens del 3 stiller skarpt på formandsrollen og gennemføres som et intensivt internatkursus over 2 dage. Se mere om del 3: Rollen som bestyrelsesleder

Bestyrelsesuddannelsen består af tre dele. 

  • Del 1-2 er to separate akademifag, der også kan indgå som valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. Hver af de to akademifag består af 4 undervisningsdage, casevejledning og en mundtlig eksamen, hvor du får karakter efter 7-trinsskalaen.
  • Del 3 på bestyrelsesuddannelsen gennemføres på internatkursus over 2 dage. Del 3 er uden eksamen og uden ECTS.
  • Derudover kan du også tilmelde dig temadagen: Bæredygtighed i bestyrelsesarbejdet.

Spørgsmål til niveau og fagligt indhold? Kontakt Conny

Conny Thoftdahl Westphall

Telefon

7228 6177

Stilling

chefkonsulent

Samarbejdspartnere og undervisere

Bestyrelsesuddannelsen er udviklet i samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus, ArosBoard og med advokater fra Innova som ansvarlige for den juridiske del.

Undervisningen varetages af ovennævnte, som er erfarne og aktive bestyrelsesmedlemmer i flere roller, samt en erfaren underviser fra erhvervsakademiets kompetencecenter i finans med revisorbaggrund. Derudover vil du møde flere gæsteforelæsere, der deler ud af deres erfaring på området og sætter spot på de udfordringer og arbejdsopgaver, bestyrelserne har på dagsorden lige nu.

Den røde tråd igennem uddannelsesforløbet varetager Karina Boldsen, og hun vil også være din eksamensvejleder og eksaminator på del 1 og del 2.

Dit udbytte af uddannelsen

Bestyrelsesuddannelsen fungerer som et perfekt første uddannelsesforløb til dig, der er i begyndelsen af en eventuel bestyrelseskarriere og måske senere ønsker, eller får behov for, at besøge en eller flere af markedets øvrige bestyrelsesuddannelser.

Den fungerer også som uddannelse til dig, der blot vil have styr på spillebanen, niveauet, ansvaret og kompetencerne generelt. På den måde kan du bidrage kompetent og effektivt i dit bestyrelsesarbejde, med fokus på det praktiske bestyrelsesarbejde mandag morgen.

  • Del 1: Den første bestyrelsespost – på baggrund af akademifaget grundlæggende bestyrelsesansvar'. Denne del giver dig grundlæggende viden, så du kan bidrage kompetent med din egen værktøjskasse, som du udvikler gennem forløbet. Del 1 kan godt stå alene.
  • Del 2: Flere og større bestyrelsesposter – på baggrund af akademifaget 'udvidet bestyrelsesansvar'. Denne del øger din viden mod flere komplekse beslutninger i forhold til bestyrelsens fokus ved vækst, krise og salg. Du kan godt følge del 2 uden at have deltaget på del 1.
  • Del 3: Rollen som bestyrelsesleder. På denne del zoomer vi ind på bestyrelseslederens særlige opgave i mange forskellige kontekster. Forløbet giver dig nye værktøjer, inspiration og refleksioner, som du kan bruge målrettet til at udvikle dig i rollen som bestyrelsesleder.
  • Temadag: Bæredygtighed i bestyrelsesarbejdet. Temadagen stiller skarpt på hvordan du som bestyrelsesmedlem skaber størst værdi i en transformation, hvor bæredygtighed rykker tættere på kerneforretningen.

Netværk og events

Deltagelse i bestyrelsesuddannelsen giver dig adgang til ArosBoard, som er en bestyrelsesportal drevet af Karina Boldsen. Via portalen formidles relevante bestyrelsesinformationer og ledige bestyrelsesposter.

Tilmeld dig ArosBoard her

Du får også adgang til Ealumne netværket på Erhvervsakademi Aarhus. Herigennem afholdes ca. 10 årlige events og 1-2 særlige bestyrelsesevents pr. år, med over 100 deltagere.

Tilmeld dig Ealumne her

Bestyrelsesuddannelse 2022

Bestyrelsesarbejde er både håndværk og strategi

Naja Edith Schultz-Lorentzen fra bestyrelsen i Smukfest har fået en væsentlig grundviden om, hvad det kræver at træde ind i en bestyrelse. 

Læs hele artiklen her

Adgangskrav

På del 1 og del 2 kan du enten blive optaget direkte på uddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Der er ingen formelle adgangskrav til del 3 og temadage, så nedenstående gælder kun del 1 og del 2. 

Tilmelding

Akademiniveau

Din første bestyrelsespost - del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 28-08-2024

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 8.30-16.00

Pris: 15.900 kr.

Læs mere
Gå til kurven
Akademiniveau

Flere og større poster - del 2 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 26-09-2024

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 8.30-16.00

Pris: 15.900 kr.

Læs mere
Gå til kurven
Akademiniveau

Din første bestyrelsespost - del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 24-10-2024

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 8.30-16.00

Pris: 15.900 kr.

Kursus

Rollen som bestyrelsesleder - Del 3 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 28-11-2024

Tidspunkt: Internat mandag-tirsdag

Pris: 24.375 kr.

Akademiniveau

Flere og større poster - del 2 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 06-01-2025

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 8.30-16.00

Pris: 15.900 kr.

Akademiniveau

Din første bestyrelsespost - del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startgaranti

Startdato: 16-01-2025

Tidspunkt: 8.30 - 16.00

Pris: 15.900 kr.

Akademiniveau

Din første bestyrelsespost - del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 19-03-2025

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 8.30-16.00

Pris: 15.900 kr.

Akademiniveau

Flere og større poster - del 2 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 24-04-2025

Tidspunkt: kl. 08.30-16.00

Pris: 15.900 kr.

Spørgsmål om tilmelding? Kontakt Mie

Mie Boldsen Gaye

Telefon

7228 6065

Stilling

projektleder