Bestyrelsesuddannelsen

Bestyrelsesuddannelsen er målrettet dig, som gerne vil bidrage kompetent, effektivt og med de rigtige kompetencer i både frivillige og professionelle bestyrelser.

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig både spændende opgaver og et stort ansvar - uanset om du sidder i bestyrelsen for en lokal frivillig forening, en af de mange SMV'er i Danmark, eller en stor, international virksomhed.

Derfor har vi sammensat bestyrelsesuddannelsen, hvor du får kompetencer til at begå dig i forhold til ansvar, strategi, jura og relevant økonomiforståelse.

Forløbet er den eneste bestyrelsesuddannelse i Danmark, som giver dig både et statsgodkendt eksamensbevis med ECTS-point og et certifikat til dit CV og LinkedIn-profil.

Bestyrelsesuddannelsens del 1 og del 2 er bygget på de to akademifag 'grundlæggende bestyrelsesansvar' og 'udvidet bestyrelsesansvar'. De kan derfor også fungere som valgfag på en samlet akademiuddannelse i ledelse.

Bestyrelsesuddannelsens del 3 stiller skarpt på formandsrollen og gennemføres som et intensivt internatkursus over 2 dage. Se mere om del 3: formandsrollen 

Video: Hør hvad Lene har fået ud af at tage bestyrelsesuddannelsen

Uddannelsens opbygning

Bestyrelsesuddannelsen består af tre dele. 

 • Del 1-2 er to separate akademifag, der også kan indgå som valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. Hver af de to akademifag består af 4 undervisningsdage, casevejledning og en mundtlig eksamen, hvor du får karakter efter 7-trinsskalaen.
 • Del 3 på bestyrelsesuddannelsen gennemføres på internatkursus over 2 dage. Del 3 er uden eksamen og uden ECTS.
 • Derudover kan du også tilmelde dig temadagen: Bæredygtighed i bestyrelsesarbejdet.

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig både spændende opgaver og et stort ansvar - uanset om du sidder i bestyrelsen for den lille lokale rideklub eller en stor, international virksomhed.

Men hvilket ansvar og hvilke opgaver har du som bestyrelsesmedlem? Hvad hæfter du for personligt? Og hvordan kan du bidrage optimalt til en effektiv og værdiskabende bestyrelse?

 • Dag 1: Bestyrelseslokalet og strategi
 • Dag 2: Den juridiske ramme
 • Dag 3: Økonomi/revisorens bidrag
 • Dag 4: Samarbejde, kompetence og opsamling

Sidder du i flere bestyrelser, men mangler ny inspiration? Hvad betyder det for bestyrelsesarbejdet, når virksomheden skal handles, bliver international eller rammer ind i krisestyring?

Undervisningen varetages bl.a. af jurister, revisorer og erfarne bestyrelsesmedlemmer samt flere gæsteforelæsere, der deler ud af deres erfaringer på området.

 • Dag 1: Strategiproces og internationalisering
 • Dag 2: Life Cycle Moments
 • Dag 3: Virksomhedens værdi
 • Dag 4: Digitalisering, ledelse og opsamling

Del 3 er målrettet dig, der har en formandspost, eller gerne vil dygtiggøre dig til en formandspost.

Formandsrollen er i de fleste tilfælde meget anderledes fra den lederrolle, du har - eller har haft - i din erhvervskarriere. På dette forløb sætter vi fokus på det særlige ved formandsrollen:

 • Det særlige ansvar
 • Lederrollen som facilitator for forandring og inddragelse af forskelligheder
 • Ejerleder dilemmaer
 • Stakeholder management
 • Det dynamiske bestyrelsesmøde
 • At sætte det rigtige hold
 • Kunsten at være uenige på en konstruktiv måde

Derudover får du både en personlig lederprofil og ekspert-feedback på dit real-life-case arbejde.

Hvordan skaber du som bestyrelsesmedlem størst værdi i en transformation, hvor bæredygtighed rykker tættere på kerneforretningen og bliver en strategisk nøgle til forretningsmæssig succes?

Det, og meget mere, bliver du klogere på, når vi holder temadag om bæredygtighed i bestyrelsesarbejdet.

Læs mere om tilmeld dig temadagen her.

Den værdiskabende bestyrelse

Bestyrelsesuddannelsen kan tilpasses til din egen bestyrelse, så I under uddannelsen arbejder med jeres eget bestyrelsesarbejde.

Det giver for eksempel god mening, hvis du er virksomhedsejer og i proces med at etablere en egen bestyrelse. I kan også som samlet bestyrelse ønske at bringe jeres arbejde i en version 2.0. I kan bruge bestyrelsesuddannelsen til at arbejde sammen i processen og samtidig opnå personlige kompetencer og certifikat.

Conny Westphall

Spørgsmål til niveau og fagligt indhold? Kontakt Conny

Conny Thoftdahl Westphall

chefkonsulent

Mail: cowe@eaaa.dk

Telefon: 7228 6177

Samarbejdspartnere og undervisere

Bestyrelsesuddannelsen er udviklet i samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus, ArosBoard og med advokater fra Innova som ansvarlige for den juridiske del.

Undervisningen varetages af ovennævnte, som er erfarne og aktive bestyrelsesmedlemmer i flere roller, samt en erfaren underviser fra erhvervsakademiets kompetencecenter i finans med revisorbaggrund. Derudover vil du møde flere gæsteforelæsere, der deler ud af deres erfaring på området og sætter spot på de udfordringer og arbejdsopgaver, bestyrelserne har på dagsorden lige nu.

Den røde tråd igennem uddannelsesforløbet varetager Karina Boldsen, og hun vil også være din eksamensvejleder og eksaminator på del 1 og del 2.

Jeres udbytte

Bestyrelsesuddannelsen fungerer som et perfekt første uddannelsesforløb til dig, der er i begyndelsen af en eventuel bestyrelseskarriere og måske senere ønsker, eller får behov for, at besøge en eller flere af markedets øvrige bestyrelsesuddannelser.

Den fungerer også som uddannelsen til dig, der blot vil have styr på spillebanen, niveauet, ansvaret, kompetencerne generelt, så du kan bidrage kompetent og effektivt i dit bestyrelsesarbejde, med fokus på det praktiske bestyrelsesarbejde mandag morgen.

 • Del 1: Den første bestyrelsespost – på baggrund af akademifaget grundlæggende bestyrelsesansvar'. Denne del giver dig grundlæggende viden, så du kan bidrage kompetent med din egen værktøjskasse, som du udvikler gennem forløbet. Del 1 kan godt stå alene.
 • Del 2: Flere og større bestyrelsesposter – på baggrund af akademifaget 'udvidet bestyrelsesansvar'. Denne del øger din viden mod flere komplekse beslutninger i forhold til bestyrelsens fokus ved vækst, krise og salg. Du kan godt følge del 2 uden at have deltaget på del 1.
 • Del 3: Formandsrollen. På denne del zoomer vi ind på formandens særlige opgave i mange forskellige kontekster. Forløbet giver dig nye værktøjer, inspiration og refleksioner, som du kan bruge målrettet til at udvikle dig i rollen som formand.
 • Temadag: Bæredygtighed i bestyrelsesarbejdet. Temadagen stiller skarpt på hvordan du som bestyrelsesmedlem skaber størst værdi i en transformation, hvor bæredygtighed rykker tættere på kerneforretningen.

Netværk og events

Deltagelse i bestyrelsesuddannelsen giver dig adgang til ArosBoard, som er en bestyrelsesportal drevet af Karina Boldsen. Via portalen formidles relevante bestyrelsesinformationer og ledige bestyrelsesposter.

Tilmeld dig ArosBoard her

Du får også adgang til Ealumne netværket på Erhvervsakademi Aarhus. Herigennem afholdes ca. 10 årlige events og 1-2 særlige bestyrelsesevents pr. år, med over 100 deltagere.

Tilmeld dig Ealumne her

Adgangskrav

På del 1 og del 2 kan du enten blive optaget direkte på uddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Der er ingen formelle adgangskrav til del 3 og temadage, så nedenstående gælder kun del 1 og del 2. 

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

 1. En relevant erhvervsuddannelse*
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

*Ved en relevant erhvervsuddannelse medregnes den erhvervserfaring som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have foretaget en realkompetencevurdering i forhold til at få adgang til den konkrete uddannelse, du ønsker optagelse på.

Tilmelding

Din første bestyrelsespost - Del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 28-08-2023

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8:30-16:00

Læs mere

Flere og større poster - Del 2 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 28-09-2023

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: kl. 08.30-16.00

Læs mere

Din første bestyrelsespost - Del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 02-10-2023

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.30 - 16.00

Læs mere

Formandsrollen - Del 3 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 29-11-2023

Pris: 24.375 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Internat onsdag-torsdag

Læs mere

Temadag: Bæredygtighed i bestyrelsesarbejdet

Startdato: 07-12-2023

Opstartsgaranti

Pris: 3.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: kl. 8.30 - 16.00

Læs mere

Din første bestyrelsespost - Del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 04-01-2024

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.30 - 16.00

Læs mere

Flere og større poster - Del 2 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 25-01-2024

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.30 - 16.00

Læs mere

Din første bestyrelsespost - Del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 07-03-2024

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.30 - 16.00

Læs mere

Din første bestyrelsespost - Del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 29-08-2024

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 08:30-16:00

Læs mere

Flere og større poster - Del 2 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 26-09-2024

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.30 - 16.00

Læs mere

Din første bestyrelsespost - Del 1 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 24-10-2024

Pris: 15.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 08:30-16:00

Læs mere

Formandsrollen - Del 3 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 28-11-2024

Pris: 24.375 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Internat mandag-tirsdag

Læs mere

Mie Boldsen Gaye

Spørgsmål om tilmelding? Kontakt Mie

Mie Boldsen Gaye

projektleder

Mail: miga@eaaa.dk

Telefon: 7228 6065