Temadag: Bæredygtighed i bestyrelsesarbejdet

Niveau og ECTS

Kursus

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Efteruddannelse Kursister Undervisning 2023 0178

Kom med på denne temadag og lær hvordan du styrker bestyrelsens kompetencer inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

Små og mellemstore virksomheder, samt frivillige organisationer og foreninger skal i dag forholde sig strategisk til arbejdet med bæredygtighed.

Det strategiske arbejde med bæredygtighed er ikke kun af hensyn til planeten og kommende generationer - men også af hensyn til brand, bundlinje og ’retten’ til en plads i den værdikæde, man er en del af. Spørgsmålet er om din virksomhed kan købe og sælge til dem I gerne vil?

Bestyrelsens fokus må derfor række længere end kontrol, økonomi og vækststrategi. Der er
brug for strategisk forretningsudvikling funderet i bæredygtighed.

Men hvordan skaber du som bestyrelsesmedlem størst værdi i en transformation, hvor bæredygtighed rykker tættere på kerneforretningen og bliver en strategisk nøgle til forretningsmæssig succes? Det bliver du klogere på, når vi holder temadag om bæredygtighed i bestyrelsesarbejdet.

Bliv klædt på til mere bæredygtighed i bestyrelsesarbejdet

På temadagen stiller vi skarpt på viden om bæredygtighed og de kompetencer, der er vigtige i bestyrelsen. Vi ser på, hvad det kræver at lede virksomheden mod en fremtid, hvor bevægelsen går fra en selvstændig CSR-strategi til en strategi, hvor bæredygtighed integreres og indarbejdes i virksomhedens kultur, strategiske mål og forretningsmodeller.

På temadagen 'bæredygtighed i bestyrelsesarbejdet' bliver du klogere på:

  • verdensmålene som konkurrencemæssig fordel for SMV’er
  • lovgivningen - hvad betyder begreber som EU’s taksonomi, ESRS, CSRD, CSDD for os?
  • hvilke datagrundlag skal være i orden i forhold til ESG-rapporteringen?
  • virksomhedens kommunikation om bæredygtighed – undgå greenwashing (og -hushing)
  • hvilke spørgsmål kan du i bestyrelsen stille i forhold til arbejdet med bæredygtighed?
  • hvorfor er det en god ide at gå i gang NU?

Undervisningsform

Undervisningen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, ringvej syd 104, 8260 Viby J.

Her vil du møde den sædvanlige praksisnære undervisning fra 'bestyrelsesuddannelsen', hvor du får viden og konkrete værktøjer med dig hjem.

Vi faciliterer videndeling og netværk med de øvrige deltagere. Udover undervisere, med speciale i bæredygtig omstilling og udvikling, møder du også en ejer og et bestyrelsesmedlem, som beskriver hvordan de arbejder med den bæredygtige transformation.

Selvfølgelig møder du også Karina Boldsen og Conny Thoftdahl Westphall, som du allerede kender fra 'bestyrelsesuddannelsen'.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af kurset.

Ingen kursusdato fastlagt