Professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation

Naturvidenskabelig uddannelse inden for fødevareproduktion.

Professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation er en 3½-årig videregående uddannelse med praktik. Her bliver du stærk i den teori og teknologi, som fødevarebranchen har behov for.

Vil du være med til at udvikle fremtidens bæredygtige fødevareproduktion

På professionsbacheloruddannelsen lærer du, hvordan virksomheden kan leve op til forbrugernes stigende krav til fødevarebranchen i forhold til sunde og sikre fødevarer. Du lærer at vurdere fødevareprodukters smag, konsistens, holdbarhed, næringsværdi og funktionalitet. Vi fordyber os i fødevareproduktion og -udvikling i lyset af bæredygtighed og etik, og du bliver trænet i innovativ tænkning, så du kan udvikle fremtidens fødevarer.

Med uddannelsen får du et stærkt naturvidenskabeligt fundament inden for kemi, fysisk kemi, mikrobiologi, bioteknologi, statistik og forsøgsplanlægning. I praksis lærer du fx at måle effekten af forskellige fremstillingsmetoder på madens smag og konsistens, bruge bakterier til at fremstille velsmagende fødevarer og håndtere fødevaresikkerheden i en virksomhed.

Gennem hele uddannelsen er den teoretiske undervisning tæt koblet til det praktiske arbejde. Du kommer til at arbejde med cases fra virksomheder og i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Få praktisk erfaring med den samlede proces fra råvarer til færdigt produkt

Som færdiguddannet professionsbachelor kan du udvikle fødevarer ved hjælp af nye teknologier og funktionelle ingredienser.

Du kan anvende proces- og applikationsudstyr – og du har allerede som nyuddannet praktisk erfaring fra testkøkken, produktionsanlæg og laboratorie. Du kan arbejde med produktudvikling, produktionsplanlægning, fødevarekvalitet og sikkerhed, fødevareanalyser samt procesoptimering. 

Du har også praktisk erfaring med at producere både traditionelle og innovative fødevarer.

Mange professionsbachelorer fortsætter deres studier på en kandidatuddannelse. Læs hvordan andre studerende har sat deres videregående uddannelse sammen

Garanti for praktikplads

På uddannelsen arbejder du med fødevarer fra dag 1, og du er forhåndsgaranteret en praktikplads på en fødevarevirksomhed, når du skal i praktik på 5. semester. Det betyder:

 • at du allerede som nyuddannet har et solidt kendskab til branchens arbejdsmetoder og udviklingsbehov
 • at du har praktisk erfaring, inden du får dit 1. job
 • at du kan bruge den teori, du har lært.

Se video, hvor 3 studerende fortæller om uddannelsen

Undervisning på mindre hold

På de videregående uddannelser på Erhvervsakademi Aarhus får du undervisning på mindre hold med et fast team af undervisere.

Vores særlige undervisningsform betyder, at du hver dag er tæt på både medstuderende og undervisere. Din undervisning er projektorienteret, og du bliver trænet i både at indgå i og lede fagligt og tværfagligt samarbejde.

Uddan dig med enkeltfag, mens du er i job

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ønsker at videreuddanne dig på professionsbachelorniveau sideløbende med dit job. Læs mere om enkeltfag her

Lignende uddannelser

Andre har også kigget på:

Uddannelsen

Uddannelsen varer 3½ år fordelt over 7 semestre, som alle har fokus på fødevarer, kvalitet og udvikling. Gennem hele uddannelsen vil du opleve, at den teoretiske undervisning er tæt koblet til det praktiske arbejde.

1.-4. og 6. semester afsluttes med et fødevareprojekt. I projektet omsætter du dine opnåede færdigheder inden for teknologi, analyse, innovation og kvalitetssikring til at håndtere praksisnære drifts-og udviklingsmæssige problemstillinger. Det sker i samarbejde med virksomheder fra fødevarebranchen.

I slutningen af 2. semester skal du vælge mellem 2 studieretninger: Fødevareproduktion eller fødevarekemi og bioteknologi.

På 5. semester skal du i praktik i en relevant virksomhed i Danmark eller i udlandet, og på 7. semester skriver du dit afsluttende bachelorprojekt i tæt samarbejde med en virksomhed.

1. semester

Fødevareteknologi 1: Fødevarekemi, mikrobiologi, statistik (10 ECTS)

Fødevarekemi (10 ECTS)

Fødevaremikrobiologi (5 ECTS

Fødevareprojekt 1: Projektarbejde og formidling (5 ECTS)

2. semester

Fødevareteknologi 2: Enhedsoperationer (10 ECTS)

Fysisk kemi (5 ECTS)

Anvendt matematik (5 ECTS)

Statistik og forsøgsplanlægning (5 ECTS)

Fødevareprojekt 2 (5 ECTS)

3. semester

Fødevareteknologi 3: Fødevareproduktion (10 ECTS)

Funktionelle ingredienser (5 ECTS)

Studieretningsfag (5 ECTS)

Bioteknologi (5 ECTS)

Fødevareprojekt 3 (5 ECTS)

4. semester

Fødevareteknologi 4: Produktionsprocesser (10 ECTS)

Produktions- og kvalitetsstyring (5 ECTS)

Forsøgsplanlægning og multivariat dataanalyse (5 ECTS)

Fødevaresikkerhed og lovgivning (5 ECTS)

Fødevareprojekt 4 (5 ECTS)

5. semester

Praktik i en virksomhed

6. semester

Studieretningsfag (10 ECTS)

Innovation (5 ECTS)

Organisationsteori og økonomi (5 ECTS)

Fødevareprojekt 5 (5 ECTS)

Studieretningsfag (5 ECTS)

7. semester

Videnskabsteori og etisk analyse (5 ECTS)

Valgfag (5 ECTS)

Bachelorprojekt (20 ECTS)

Studieretningsfag

Afhængig af, hvilken studieretning du vælger, skal du have følgende studieretningsfag. Du kan ikke blande fag på tværs af studieretninger:

Fødevareproduktion:

 • Hygiejnisk design
 • Fermentering
 • Global råvareforsyning og bæredygtighed
 • Emballering og kontaktmaterialer 

Fødevarekemi og bioteknologi: 

 • Fødevarekemi og biokemi
 • Analytisk fødevarekemi og biokemi
 • Molekylærbiologi
 • Molekylærbiologi og fødevare

Teoretisk viden og praktisk arbejde

Gennem hele uddannelsen er den teoretiske undervisning tæt koblet til det praktiske arbejde. Vi har fokus på, at du kan omsætte din nye teoretiske viden i praksis. Du vil opleve et tæt samarbejde med erhvervslivet, og du kommer til at løse konkrete udfordringer fra virksomheder i løbet af uddannelsen.

En international fødevareuddannelse

En del af undervisningen på uddannelsen foregår på engelsk, og du kommer til at læse engelsk litteratur, da engelsk er koncernsproget i mange fødevarevirksomheder. Med engelske fagtermer i bagagen, får du styrket dine muligheder for at bruge uddannelsen i mange sammenhænge - også internationalt. Skriftlige eksamensprojekter og eksamen foregår på dansk.

Drømmer du om at arbejde i en international fødevarevirksomhed? Så har du gode muligheder for at styrke dit CV med et studie- eller praktikophold i udlandet i løbet af din uddannelse.

Hvad er fødevareapplikation?

Den 3½-årige uddannelse handler både om fødevareteknologi og fødevareapplikation. Er du i tvivl om begreberne, får du vores forklaring her:

 • Teknologi er læren om udstyr og anvendelse af udstyret med de parametre, der har betydning for en god funktion.
 • Applikation i fødevarebranchen er bl.a. at anvende kendte produkter på nye måder, at tilsætte hjælpestoffer og anvende nye råvarer. Applikationer sker fx, når virksomheder afprøver nye hjælpestoffer i fødevareproduktionen for at forbedre produkter eller produktionsmetoder. Applikation er også, når virksomheder afprøver deres produkter i nye sammenhænge. Applikation kan fx ske i et bagerilaboratorium, hvor kundens brød fremstilles vha. virksomhedens produkter, eller i et chokoladelaboratorium, hvor man med udgangspunkt i nye råvarer prøver at anvende kendte chokoladeprodukter i nye desserter.

10 konkrete ting, du lærer

Gennem uddannelsen lærer du både teori og får hands-on erfaring med teknologi og applikation, så du fx kan:

 • Måle indholdet af sunde fedtstoffer
 • Bruge bakterier til at fremstille nye fødevarer
 • Styre, hvordan en øl kommer til at smage godt
 • Arbejde med funktionelle ingredienser
 • Håndtere fødevaresikkerhed i en virksomhed
 • Beregne, hvor længe kød skal varmes for at slå farlige bakterier ihjel
 • Arbejde med avancerede fødevareprocesser
 • Måle knækket i chokoladeovertræk
 • Sammensætte et sensorisk panel 
 • Forhindre svindel med fødevarer
Trine Maria Frederiksen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Trine-Maria Frederiksen

Mail: vejledning@eaaa.dk

Telefon: 7228 6020

Se åbningstiderne i studievejledningen

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Bemærk at fra sommeren 2023 skal ansøgere have bestået matematik B med min. karakteren 4. Dette karakterkrav gælder ikke for optaget i sommeren 2021 eller 2022.

Adgang via gymnasial eksamen (kvote 1 eller kvote 2)

Specifikke adgangskrav: matematik B og kemi C eller bioteknologi A eller fysik B eller geovidenskab A.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse (kvote 2)

Specifikke adgangskrav: matematik B og kemi C eller bioteknologi A eller fysik B eller geovidenskab A.

Anden adgang (kvote 2)

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Specifikke adgangskrav: matematik B og kemi C eller bioteknologi A eller fysik B eller geovidenskab A.

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Alle, der opfylder adgangskravene, bliver optaget på uddannelsen. Du kan derfor ansøge helt frem til 5. juli kl. 12.00 – uanset at du søger og vil vurderes via kvote 2. Du kan søge om optagelse på evt. ledige pladser frem til studiestart.

Ansøgningsfrist - studiestart i august

15. marts kl. 12.00

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 15. marts, dog senest 5. juli kl. 12.00.

5. juli kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende gymnasial eksamen og ønsker at søge i kvote 1

Hvornår er der studiestart?

Næste studiestart er mandag 30. august 2021.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 31. januar 2022.

Det med småt

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Praktik

På 5. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed, så du får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit eget ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Vi har et godt netværk af virksomheder i fødevarebranchen, og her kan du se eksempler på praktikvirksomheder.

Arla Food Ingredients
Danish Crown
Denico Food Ingredients
Dupont
Eliza Chokolade
Kelsen Cookies
KMC
Lantmännen
Natur Drogeriet
Nordisk Tang
Palsgaard
Procudan
Royal Greenland
Systemfrugt
Teknologisk institut

Samarbejde med mange virksomheder

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med virksomheder i fødevarebranchen. 

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder.  Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne. 

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet, særligt fødevarebranchen, i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Som professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation kan du navigere sikkert i forhold til fødevarelovgivning og -sikkerhed. Du er trænet i at implementere kvalitetssikringsprogrammer og i at lede egenkontrol.

Du kan få job inden for fødevareindustrien som fx:

 • Kvalitetsleder, som sikrer kvaliteten af fødevarer
 • Produktionsleder
 • Produktudvikler
 • Underviser

Vi oplever, at efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft er stor. Vi hører, at virksomhederne har vanskeligt ved at rekruttere inden for områder om fx produktudvikling, proces- og kvalitetsstyring, hvilket understøtter denne uddannelses kompetenceprofil.

Landbrug & Fødevarer

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores studerende bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Herunder kan du se eksempler på kandidatuddannelser, vi forventer dimittender kan blive optaget på. Der kan være andre muligheder for videreuddannelse.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at læse videre på en kandidatuddannelse, når du er færdiguddannet professionsbachelor, skal du have vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Hasselager Allé

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

På Hasselager Allé, hvor alle vores laboratorie-, miljø- og fødevareuddannelser er samlet, får du en studietid med højt fagligt niveau og gode muligheder for socialt samvær.

Arrangementer for studerende

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På vores intranet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Bar og studielounge – Basement på Sønderhøj

Basement er vores officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Basement ligger i kælderen under vores afdeling på Sønderhøj 30 - kun 3 stop med letbanen fra afdelingen på Hasselager Allé.

Fra mandag til onsdag har Basement åbent fra 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

”After-school”-baren i Basement har åbent torsdag og fredag fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt, og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.
Vi i Basement glæder os til at se jer.

Åbningstider
Basement er åben fra 8-16 alle hverdage. Selve baren er åben torsdag og fredag fra 11:30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook 

Kontakt café- og eventmanager Søren Griepentrog på sogr@eaaa.dk eller mobil 7228 6059, hvis du har spørgsmål.

Bar og studielounge – Fortyndingen

Fortyndingen er et hyggeligt område indrettet med sofaer og lænestole. Her kan man sidde behageligt og læse, lave gruppearbejde, spille et spil med sine medstuderende eller tage en kop kaffe.

Hver fredag efter kl. 14. er der mulighed for at hygge sig med en øl eller lignende. Fortyndingen danner også ramme om fester på akademiet.

Bolig: Find et sted af bo i Aarhus

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

Bøger: Besøg vores bibliotek og boghandel

Biblioteket og boghandlen ligger i på vores afdeling på Sønderhøj 30 - kun 3 stop med letbanen fra afdelingen på Hasselager Allé.

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter. Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk
Gå til bibliotekets hjemmeside

Ved siden af biblioteket finder du boghandlen FACTUM BOOKS. Det er en fag-boghandel med primært lærebøger på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv. Som studerende får du minimum 10 % rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00 - 12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk
Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

Karrierecentret – deltag i kurser og få vejledning

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Netværk og råd for studerende

Studie- og akademiråd
Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

EAlumne
EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer. Læs mere her og bliv medlem

Få en mentor
Hos os kan du få en mentor fra erhvervslivet. En mentor kan hjælpe dig godt i gang med din karriere med gode råd og sparring på dine planer og ideer. Læs her hvad andre mentorpar har fået ud af mødes

Mentorordningen er for studerende på vores 1½-årige professionsbacheloruddannelse eller for dig, der er på mindst 5. semester af din professionsbacheloruddannelse.

Studenterhus Aarhus: For alle studerende i Aarhus

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

SU og udgifter som studerende

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Sådan er undervisningen

En stor del af undervisningen foregår i laboratorierne, som er indrettede i lyse lokaler med alle de remedier, som du får brug for under dit studie – og som du kommer til et møde i dit fremtidige job.

Både undervisningen og eksamensformen er primært organiseret omkring projektarbejde og afspejler den arbejdsform, du vil møde i jobbet efter studiet. Undervisningen foregår i tidsrummet 8.30–15.50, hvor du både har teoriundervisning, praktisk arbejde og projekttimer.

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser. Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Udlandsophold – og andre internationale muligheder

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

På mange af vores uddannelser er der både danske og internationale hold. På et internationalt hold får du studiekammerater fra hele verden – og bliver rustet til en international karriere med global forståelse og sproglige kompetencer.

Få vejledning
Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Åbningstider
Mandag - fredag kl. 9.00-13.00.

Du finder internationalt kontor på Sønderhøj 30 i Student Services Centre (A-bygningen), 1. sal. Aftal gerne en tid med os på forhånd på mail goabroad@baaa.dk

Oplev studielivet på Erhvervsakademi Aarhus - følg #eaaadk

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Hasselager Allé 8, 8260 Viby J.

Find vej til os

Trine Maria Frederiksen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Trine-Maria Frederiksen

Mail: vejledning@eaaa.dk

Telefon: 7228 6020

Se åbningstiderne i studievejledningen