Fødevarebranchen Er Glade For Studerendes Input

Fødevarebranchen er glade for studerendes input

Tæt samarbejde mellem fødevarevirksomheder og studerende på professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation på Erhvervsakademi Aarhus betyder, at de studerende som led i deres uddannelse arbejder med praksisnære problemstillinger for en række danske fødevareproducenter.

Hvor meget tøris er nødvendig for at nedkøle kød? Kan der påvises en sammenhæng mellem dejrand, restvand i kagerne og kagernes vægt?

Det er bare nogle af de problemstillinger, som studerende på den 3 ½-årige professionsbacheloruddannelse fødevareteknologi og applikation arbejder med i deres semesterprojekter.

Projektsamarbejde med virksomheder

Studerende Esben Møller Jørgensen har lige afsluttet et projekt for småkageproducenten Kelsen Group. Virksomheden ønskede en verificering af bageprocessen for finskbrød og vaniljekranse.

”Det er virkelig spændende at være med til. Hvert semester arbejder vi på et stort projekt som det her, hvor vi samarbejder med en virksomhed og kommer ud og laver et projekt med dem. Jeg er helt vild med undervisningen, fordi vi får noget virkelighedsnært, så det ikke kun bliver teoretisk,” siger Esben.

Lærer igennem praksis og kontakt til erhverv

Efter semesterprojektets afslutning kommer forskellige fødevareproducenter forbi Agro Food Park for at se de studerendes resultater og blive inspireret til, hvad de studerende kan hjælpe deres virksomhed med.

”Det er fedt at få lov til at vise det frem. Vores samarbejde med virksomhederne gør det hele så håndgribeligt, og det er superfedt. Vi lærer meget igennem praksis og kontakt til erhverv, og vi får opbygget en god virksomhedskontakt allerede inden, vi er færdiguddannede, ” siger Esben.

Producenter får løst problemer, de ellers ikke når

Hos Danish Crown har en gruppe studerende undersøgt effektiviteten af køling med tøris. Resultatet viser, at der kan være penge at spare ved at effektivisere kølingen. Kvalitetschef for laboratoriet på Danish Crown Kirsten Kirkeby glæder sig over samarbejdet med de studerende:

”Det er interessant for os, at vi kan finde nogle små projekter, vi ikke når i hverdagen, og som vi kan give til de studerende, så de kan undersøge dem. På den måde kan vi få løst nogle ting, vi ellers måske ikke ville få løst,” siger hun.

Kirsten Kirkeby ser også en anden fordel i, at virksomheden får tæt kontakt til de studerende under uddannelsen - Danish Crown vil gerne have fingre i de nye professionsbachelorer, når de er færdiguddannede.

Ret gode muligheder i fødevarebranchen

Esben har halvandet år tilbage, inden han er færdiguddannet som professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation.

Først skal han et semester i praktik, og derefter skal han skrive sit bachelorprojekt, men Esben har allerede en idé om, hvilket job han ønsker sig, når han er færdig.

”Jeg synes, det er meget spændende at være med til at udvikle produkter. I praktikken skal jeg arbejde med udvikling, og så får jeg jo prøvet det af. Men det kan også være, jeg finder ud af, at det er noget andet, jeg skal. Vi har jo ret gode muligheder i fødevarebranchen,” siger han.