Fra Laborant Til Forskningsassistent I Mikrobiologi Og Nanoscience

Fra laborant til forskningsassistent i mikrobiologi og nanoscience

23-årige Natalia Zobek er tidligere uddannet laborant og har siden august arbejdet som forskningsassistent på Aarhus Universitets Interdisciplinære Nanoscience Center (iNANO), der forsker i bl.a. bakterieafvisende implantater og effektive lægemidler mod bakterieinfektioner.

Natalia hjælper bl.a. med at udvikle nye biokompatible materialer til medicinske patienter. Jobbet fik hun allerede inden eksamensbeviset var hus. Stillingen er godt nok midlertidig, men med sin nye professionsbachelorgrad på cv’et, frygter Natalia ikke for sin fremtid.

”Jeg tog uddannelsen for at forbedre mine jobmuligheder og for at komme niveauet højere end en laborant. Hvis jeg ikke kan fortsætte som forskningsassistent, så kunne jeg tænke mig at arbejde indenfor mikrobiologi-faget eller den farmaceutiske industri,” siger Natalia Zobek.

Praktikophold åbnede døren til et job

PhD, cand.scient. og lektor Rikke Louise Meyer, gruppeleder ved iNano, fik indblik i Natalias færdigheder allerede mens Natalia var under uddannelse. Her var Natalia nemlig som led i sin uddannelse fire måneder i praktik som forskningsassistent i den afdeling, hvor hun nu er ansat.

Imponerede chefen

Sammen med en medstuderende, der også var i praktik her, løste de to professionsbachelorstuderende fra Hasselager Alle 8 deres opgaver til UG med kryds og slange. De hjalp bl.a. med et forskningsprojekt, der går ud på at afprøve nye kombinationer af medicin som mere effektivt behandler biofilminfektioner, fortæller iNANO-gruppeleder Rikke Louise Meyer.

”De leverede et super stykke arbejde. Deres meget stærke praktiske baggrund gjorde, at de færdedes hjemmevante i laboratoriet. De vidste fx, hvordan de skulle håndtere en pipette, bestille varer hjem osv. De arbejdede meget systematisk og var stærke i deres dokumentation af resultater. Teknisk, praktisk og organisatorisk var de dygtige. De hjalp mig bl.a. med at sætte system på en masse ting i laboratoriet,” siger Rikke Louise Meyer og tilføjer:

”Jeg var imponeret over, hvor meget de kunne, og at de tog så meget ansvar fra dag ét.”