Overblik over uddannelser på Erhvervsakademi Aarhus

Se hvilke uddannelser, du kan søge til studiestart i august 2023, januar 2024 og august 2024.

Klik på den enkelte uddannelse og læs mere om opbygning, adgangskrav, jobmuligheder og studieliv.

Erhvervsakademiuddannelser

Uddannelser

Studiestart

August

Lukket for nyt optag

August + Januar

August

August + Januar

August + Januar

August + Januar

Professionsbacheloruddannelser

Professionsbacheloruddannelser som overbygning (1½ år)

Uddannelser

Studiestart

August

August + Januar

August

Lukket for nyt optag

Intet optag på uddannelsen i 2023 og 2024

August

AP degree programmes

Uddannelser

Studiestart

Bachelor's top-up programmes

Uddannelser

Studiestart

* Uddannelsen optager ikke nye studerende fra og med 2022. Stop for optag er en konsekvens af den politiske beslutning om at reducere antallet af studiepladser i de store byer.

** Oprettelse af hold med studiestart i januar er med forbehold for, at vi får nok kvalificerede ansøgere.