Den grønne branche

Udviklingsforløb og proces for ledere og medarbejdere med fokus på optimering og lederskab, der skal sikre os succes i branchen.

Der er brug for ejere, indehavere, medarbejdere, chefer og leverandører, der kan tænke ud af boksen og være med til at skabe nye ideer og muligheder for vækst i den grønne branche.

Bliv klædt på til rejsen og få nye kompetencer, så du kan være med til at påvirke din egen forretning og udviklingen. GLS-a, leverandører og Erhvervsakademi Aarhus tilbyder i samarbejde kompetencegivende efteruddannelse på akademiniveau. Du får eksamensbevis, ECTS-point og viden og værktøjer, du kan bruge med det samme.

Efteruddannelse tæt på praksis

Du kan tage forløbene sideløbende med dit job. Du arbejder med opgaver fra din egen hverdag, og du får værktøjer, som du kan prøve af i praksis med det samme. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser, refleksion og sparring i grupper.

Målrettede fag i Aarhus

I samarbejde med GLS-A udbyder vi disse fag i Aarhus målrettet den grønne branche.

Fagene kan tages stykvis, og hvert af dem kan også bruges som led i en hel uddannelse, hvis du går efter at få en hel akademiuddannelse på sigt. Det svarer i niveau til en kort videregående uddannelse. Fagene for GLS-A i Aarhus er:

Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS-point)

Strategisk salg og key account management (10 ECTS-point)

Tilskudsmuligheder

Afhængigt af din uddannelsesbaggrund kan du søge om at få dækket deltagerbetalingen:

Det er muligt at søge kompetencefonde gemmem bl.a. GLS-a, 3F eller HK.

Faglærte og ufaglærte, som er i job, kan få dækket deltagerbetaling til akademi- og diplomfag med op til 10.000 kr. pr. år via omstillingsfonden.

Læs mere om omstillingsfonden her

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) 

Læs mere om SVU her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på på fagene, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have lavet en realkompetencevurdering for at få adgang til den uddannelse, du ønsker optagelse på.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  1. En relevant erhvervsuddannelse*
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

*Ved en relevant erhvervsuddannelse medregnes den erhvervserfaring som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

Tilmelding

Ingen kurser fundet

Bettina Arndt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Bettina Arndt

chefkonsulent

Mail: bear@eaaa.dk

Telefon: 7228 6178