Strategisk salg

Et valgfag på akademiuddannelsen i salg og markedsføring

'Strategisk salg' er for dig, som ønsker at forstå og arbejde med strategisk salg og salgsledelse.

Du bliver rustet til at lede og gennemføre salg på strategisk niveau. Du får kompetencer til at sælge professionelt på både BtB- og BtC-markedet, og du lærer at arbejde med salgsledelse, key account management og risikostyring i salget.

Du får kompetencer til selvstændigt at analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på strategisk niveau, og du bliver i stand til at styre kilderne til og antallet af leads (kundeemner). Du får desuden viden om og forståelse for indkøbsstrategi og risikostyring i salgsindsatsen.

Indhold

  • Key account management
  • Relationssalg, projektsalg og netværkssalg
  • Købsadfærd og indkøbsstrategi
  • Forhandling
  • Salgsledelse
  • Salgsstrategi og -planlægning
  • Salgsopfølgning (Pipeline Management)
  • Customer Relation Management (CRM)
  • Lead Management (styring af emne-generering)

Eksamen og ECTS-point

'Strategisk salg' afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i en projektrapport. Valgfaget giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Strategisk salg' er et fag på akademiuddannelsen i salg og markedsføring, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Strategisk salg

Startdato: 31-08-2020

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Aften