Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration

Uddannelsen optager ikke nye studerende fra og med 2022. Stop for optag er en konsekvens af den politiske beslutning om at reducere antallet af studiepladser i de store byer.

Studieordning per 1. januar 2021
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)

Tidligere studieordninger

August 2018 og frem
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. eksamen på 2. semester "integrering af teknologi" ifm. corona-situation forår/sommer 2020 (pdf)

Årgang 2017
Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (opdateret marts 2018)(pdf)

Årgang 2016
Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf) 

Former curriculums for Product Development and Integrative Technology (Bachelor's top-up degree)

Valid from 1 January 2021
Part 1: National part (pdf)
Part 2: Institutional part (pdf)

Valid from 2018
Part 1: National part (pdf)
Part 2: Institutional part (pdf)
Part 2: Amendment regarding 2 semester exam "Integration of Technology" - due to the corona situation 2020 (pdf)

Valid from 2017
Curriculum - joint part (pdf)
Curriculum - institutional part (pdf)

Valid from 2016
Curriculum - joint part (pdf)
Curriculum - institutional part (pdf)