It-ekspertise og forretningsforståelse forenes i uddannelse

På professionsbacheloruddannelsen i økonomi og it lærer man at udvikle it-løsninger, der giver mening ud fra både et økonomisk, et organisatorisk og et it-mæssigt perspektiv.

Ved at kombinere forretningsforståelse med it-faglig indsigt, skabes værdi for virksomheder gennem anvendelsen af it.

”Efterspørgslen efter it-arbejdskraft er i stigende grad skiftet fra profiler med en ren teknisk indsigt, til profiler med indsigt i, hvorledes it skaber merværdi hos den enkelte virksomhed. Jeg forventer derfor, at disse kandidater vil få relativt nemt ved at finde arbejde i især små og mellemstore virksomheder,” siger uddannelseschef Gert Fuglsang Simonsen fra Erhvervsakademi Aarhus.

Behov for økonomiske kompetencer i it-branchen

Hos it-forum, der er et vidensnetværk for it-interesserede virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder i Syd- og Midtjylland, glæder direktør Bo Sejer Frandsen sig over professionsbacheloruddannelsen i økonomi og it.

”Fra medlemsundersøgelser har vi kunnet se, at mange it-professionelle mangler økonomi- og forretningsforståelse. Derfor har de skullet efteruddannes inden for dette område. Med denne nye uddannelse håber vi, at kompetencegabet reduceres og at nyuddannede vil få lettere ved at finde arbejde,” siger it-forums direktør Bo Sejer Frandsen.

Efterspørges af it-branchen

Hos Prosa, forbundet af it-professionelle, forventer ledelseskonsulent Michael Tøttrup, at de nye kandidater bliver eftertragtede. It-branchen efterspørger nemlig profiler, der har forståelse for en virksomheds måde at drive forretning på, kombineret med informationsteknologisk indsigt.

”Branchen efterspørger it-professionelle, der kan foretage en forretningsmæssig vurdering, om investeringen af et nyt it-system står mål med værdien, og hvordan det bidrager til at optimere arbejdsprocesserne, og som kan styre it-projekter sikkert i havn,” siger Michael Tøttrup.