Simone Svejstrup Asboe It Arkitekt

Sådan er jobbet som it-arkitekt

Simone Svejstrup Asboe sikrer gode it-systemer for tusindvis af læger, sygeplejersker og patienter i Region Syddanmark

Når Simone skal forklare sit job til sin 4-årige datter ,siger hun, at hun arbejder med computere på sygehuse.

Jobbet som it-arkitekt er nemlig ikke altid lige til at sætte ord på.

Men hvis du er nysgerrig efter at blive klogere på, hvad Simones job egentlig går ud på, så hæng på.  

”Helt overordnet sørger jeg for at sikre gode og stabile it-systemer på sygehusene og tværregionalt i nogle projekter, og at der er sammenhæng mellem it-systemer, lovgivning, strategi, forretningsbehov og tekniske muligheder. Og sikre, at sygehusenes kommende it-systemer understøtter de opgaver og den hverdag, der er på afdelingerne,” fortæller 31-årige Simone.

Hun er diplomingeniør i sundhedsteknologi og har en kandidat i it, kommunikation og organisation (ITKO) fra Aarhus Universitet.

Fascineret af, hvordan teknologi kan redde liv

Teknologi, hvide kitler og sundhedsvæsenet fascinerer Simone. Derfor er hendes job som it-arkitekt i Region Syddanmark et drømmejob, siger hun.

”Patienter er min motivation. Gode it-systemer giver personalet mulighed for at give en bedre behandling til patienterne og sikre menneskeliv. Det er superspændende og jeg lærer noget nyt. Hver dag. Ikke mindst i dialogen med mine kompetente kolleger, hvor der altid er mulighed for sparring og udvikling på højt niveau.”

”Og så er det for øvrigt også et job med fornuftig løn, mulighed for at arbejde hjemmefra og fleksible arbejdstider, hvilket er en gave, når man som jeg er småbørnsmor,” tilføjer Simone.  

Jobbet er at spørge, lytte, forstå

For at gøre sit arbejde ordentligt skal Simone til fulde forstå behov og forretningsgange hos brugerne af det it-system, Simone skal forbedre eller finde en erstatning for. Så Simone spørger og lytter.

”I min opgave med at hjælpe med at effektivisere og digitalisere hverdagen på sygehusene mødes jeg jævnligt med bl.a. læger, sygeplejersker, bioanalytikere og lægesekretærer. Jeg afholder fx interviews og workshops, hvor vi kortlægger deres arbejdsprocesser og får tydeliggjort, hvad et nyt it-system skal kunne, og hvilke behov det skal opfylde. Jeg har brug for deres input til at forstå deres behov og forretningsprocesser,” fortæller Simone, der kommer fra Aarhusforstaden Skæring og både arbejder og bor i Vejle med sin mand og to børn.

Afdækker data-flow i system til bloddonorer

I opgaven med at sikre gode og velfungerende it-systemer på sygehusene kigger Simone bl.a. på, hvordan data flyder fra et system til et andet.

”Lige for tiden arbejder jeg fx på udbuddet til et nyt blodbanks-system, der skal gøre det nemmere at være bloddonor og forbedre patientbehandlingen. Det skal kunne fungere i alle fem regioners systemlandskab, fordi regionerne ønsker et samarbejde om den samme digitale løsning. Systemet skal bl.a. kunne ’tale med’ andre laboratoriesystemer og patientjournaler. Samtidig skal det opfylde krav til udveksling af data og informationssikkerhed,” forklarer Simone. 

Kræver overblik at sende it-systemer i udbud

Forud for et udbud går der tonsvis af arbejdstimer til møder, og der skal skrives mange siders analyser og kravsspecifikationer.

”Jeg omsætter ønsker og arbejdsprocesser til kravspecifikationer, så regionen kan sende nye it-systemer i udbud. Det er meget komplekst og kræver godt overblik, for kravene skal være meget præcise, og systemet skal tilpasses til det omfattende omkringliggende systemlandskab. Det er altafgørende for, at regionerne rent faktisk – når den sender et nyt it-system i udbud – også får et it-system, der lever op til det, vi har skrevet, det skal kunne.”

I et andet projekt skal Simone forbedre regionens brug af diabetessystemer, som består af både software og apparatur ved patienterne.

”Vi afvejer fordele og ulemper ved forskellige løsninger og rådgiver. Derfor ringer jeg ofte rundt og taler med fx teknikere, forvaltere, klinikere og superbrugere.”

Et kreativt job - til tider

At være nysgerrig, god til at kommunikere, lytte, kunne tænke abstrakt og analytisk er egenskaber Simone fremhæver som nogle af de vigtigste i hendes job som it-arkitekt.

På studiet lærte Simone at programmere. Det er dog ikke noget, hun gør direkte brug af i sit nuværende job, men det har givet en god grundforståelse for it. Til gengæld har Simone ofte fingrene i brugerfladen på tegneprogrammer, når hun skal modellere en løsningsarkitektur.

”Mit job er til tider kreativt, men for det meste skal jeg ikke opfinde noget nyt, men mere lytte og sætte mig ind i andres sted.”

Læs mere om den 3½-årige professionsbacheloruddannelse i it-arkitektur på Erhvervsakademi Aarhus