Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1. januar 2021.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De(n) lokale del(e) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)

Tidligere studieordninger

August 2018 og frem
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. eksamen på 2. semester "integrering af teknologi" ifm. corona-situation forår/sommer 2020 (pdf)

Årgang 2017
Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (opdateret marts 2018)(pdf)

Årgang 2016
Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf)