Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per august 2018.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De(n) lokale del(e) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. eksamen på 2. semester "integrering af teknologi" ifm. corona-situation forår/sommer 2020 (pdf)

Tidligere studieordninger

Årgang 2017 og frem

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Årgang 2016

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.