Efteruddannelse Kursister Samtale 2021 382

Megafon-analyse: Østjyske virksomheder kender vejen til mere arbejdskraft i en fart

Over halvdelen af de østjyske virksomheder mener, at de kan løse deres rekrutteringsbehov ved at efteruddanne nye ansatte. Det viser en ny Megafon-analyse

Østjyske virksomheder kender godt vejen til at få mere arbejdskraft i en fart – men kun få udnytter muligheden.

Det viser en helt ny undersøgelse, Megafon har udført for Erhvervsakademi Aarhus.

Over halvdelen af de østjyske virksomheder mener nemlig, at de kan løse deres rekrutteringsbehov ved at efteruddanne nye ansatte.

Efteruddannelse kan løse rekrutteringsbehov

Det er en relevant indsigt for østjyske virksomheder, siger markedschef Brian Kruse Jacobsen fra Erhvervsakademi Aarhus.

"Hvis regeringens reformer først virker på længere sigt, må man kigge andre steder hen for at løse rekrutteringsbehovet. Her kan det være en farbar vej for virksomhederne at efteruddanne nye ansatte," siger Brian Jacobsen. Han peger fx på nogle af de ledige, der i øjeblikket findes i de østjyske kommuner, som med kortvarig efteruddannelse kan blive et aktiv.

Behov for arbejdskraft stiger

Behovet for arbejdskraft er der i hvert fald, hvis man nærlæser undersøgelsen.

Ikke mindre end 38 % af de østjyske virksomheder oplever, at behovet for faglært og øvrig uddannet arbejdskraft er steget med mindst 5 % hidtil i 2021.

Hver sjette virksomhed oplever endog en stigning på mindst 10 %. Det svarer til flere tusinde medarbejdere – alene i Østjylland.

Virksomheder har travlt. Det er en barriere for efteruddannelse

Ifølge markedschef Brian Kruse Jacobsen er der ingen tvivl om, at virksomhederne overvejer alle tænkelige løsninger på deres udfordringer med rekruttering.

"Vi kan se, at mere end hver anden oplever, at det er blevet vanskeligere at få den fornødne arbejdskraft. Men desværre viser undersøgelsen også, at virksomhederne ikke rigtig er kommet i gang med at opprioritere efteruddannelse. Selv om behovet for arbejdskraft er steget markant i løbet af 2021, bruges der lige præcis det budgetterede beløb til efteruddannelse af medarbejdere", siger Brian Kruse Jacobsen.

Han peger dog på en åbenlys årsag til, at virksomhederne ikke opruster.

"Vi kan se, at virksomhederne har travlt, når 37 % giver udtryk for, at det er manglende tid, der er den største barriere for at efteruddanne medarbejderne. Det er bestemt ikke økonomi, der er barrieren. Det går godt i Østjylland, men hvis ikke der sker noget med adgangen til faglært og øvrig uddannet arbejdskraft, bliver det nok ikke ved med at gå lige så godt", siger han. 

Efteruddannelse gør medarbejderne dygtigere

Megafon-analysen viser, at 60 % af de østjyske virksomheder oplever, at efteruddannelse gør medarbejderne dygtigere til deres arbejde, så de kan nå mere på en arbejdsdag.

Over halvdelen oplever også, at efteruddannelse gør medarbejderne i stand til at varetage flere arbejdsfunktioner.

Så Brian Kruse Jacobsen har en klar opfordring til virksomhederne.

"Vi forstår godt barriererne for efteruddannelse. Men virksomhederne kan måske alligevel se, om de ikke kunne afsætte noget tid til at efteruddanne flere og mere, så de kan gøre noget ved deres rekrutteringsudfordringer på kort sigt. Et kompetenceudviklingsforløb hos os udgør typisk kun 4-8 dage fordelt på et helt semester – det burde være muligt at planlægge dette", slutter han.

Se hele Megafon-analysen: Arbejdskraft i Østjylland

Se hele Megafon-analysen: Arbejdskraft i Østjylland (67 sider, pdf)

Analysen må gerne citeres, se retningslinjer for citat i rapporten.

Executive summary af Megafon-analysen (8 sider, pdf) 

Kontakt

Markedschef Brian Kruse Jacobsen, Erhvervsakademi Aarhus, bkj@eaaa.dk, mobil 7228 6165