Ledige laver grønt idekatalog til Hvide Sande Havn

To ledige akademikere har hjulpet Hvide Sande Havn med at få overblik over sit klimaftryk - lige fra hvor meget CO2 havnens oprensningsfartøj udleder, til isolering af bygninger og mere detaljeret affaldssortering.

Hvad vil det koste og hvad batter det i klimaregnskabet, hvis vi skifter vores diesel- og benzinbiler ud med elbiler, affaldssorterer i endnu flere fraktioner og transporterer os mere rundt på lad- og elcykler?

I en måned har to ledige akademikere afdækket grønne potentialer og udarbejdet et CO2- og energiregnskab for Hvide Sande Havn.

Havnechef: vigtige input

Opslagsværket tæller 20 konkrete forslag til bæredygtige forbedringer og har gjort havnen klogere på, hvor meget deres aktiviteter belaster klimaet og hvordan de kan arbejde mere aktivt med den grønne omstilling.

”Vi er blevet tydeligere omkring vores samlede klimaaftryk og hvordan vi systematiserer arbejdet henimod at blive CO2-neutrale. Det er vigtige input, som vi vil bruge som værktøj i vores nye strategi,” siger Bent Haumann, Business Development Manager, Hvide Sande Havn.

Klimarapporten blev for nylig præsenteret for havnens bestyrelse.

Klima på cv'et og hjælp til grøn omstilling

Bag den 30 sider lange rapport står cand. mag i engelsk og lingvistik Bjarke Juhl Holsegård-Rasmussen fra Aarhus og agrobiolog Line Peerstrup Ahrendt fra Videbæk.

De er pt. begge jobsøgende og har deltaget i Det Grønne Akademi, der er et brobygningsprojekt mellem højtuddannede ledige og virksomheder, der vil arbejde målrettet med bæredygtighed.

"Mit mål er at finde arbejde indenfor csr og bæredygtighed og med dette forløb har jeg styrket min grønne profil og fået slagkraft til cv'et," siger Bjarke Juhl Holsegård-Rasmussen (billede).

"Det har været en spændende udfordring" tilføjer han.

Forud for praktikopholdet i Hvide Sande har Bjarke fået undervisning på Erhvervsakademi Aarhus i bl.a. CO2-udregningsmetoder, cirkulær økonomi, CSR, klimaforståelse og 17 verdensmål.

Læs artikel: 32 ledige klar til at løfte klimaindsats

Mindre CO2-udledning og mere genanvendelse

Hvide Sande Havn er Danmarks 5. største fiskerihavn og vestkystens servicehavn for godstransport og aktiviteter i offshore vind-branchen.

Havnen har allerede fokus på sin grønne og miljøansvarlige profil og ser sig selv som lokomotivet, der kan trække byen og lokalområdet i en mere bæredygtig retning. Og netop her spiller det nye opslagsværk en rolle, fortæller havnens Business Development Manager Bent Haumann.

”Klimaregnskabet giver os et godt fundament for vores videre arbejde henimod mere klimaneutral søfart, mindre CO2-udledning og mere genanvendelse. Mange ting vidste vi godt, men de to studerende har også afdækket nye områder, hvor vi kan tage fat, fx indenfor en mere præcis affaldssortering og en mere miljøvenlig bilpark. Takket være deres kortlægning kan vi nu bedre udpege de initiativer, vi vil arbejde med i vores kommende strategi,” siger han.