Afgangsprojekt

Bilbranchens akademiuddannelse i service og rådgivning

Du vælger et emne - gerne med udgangspunkt i den virksomhed, du arbejder i.

Formålet med afgangsprojektet er, at du viser, at du kan gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens rammer. Afgangsprojektet skal emnemæssigt understøtte de moduler, du har taget.

Du skal i afgangsprojektet demonstrere evne til at:

  • formulere og afgrænse problemstillingen
  • vurdere og vælge relevant faglig metode
  • anvende valgte metode i en praksisnær problemløsning
  • præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform
  • præsentere og underbygge rapporten i mundtlig såvel som visuel form.

Eksamen og ECTS

Skriftligt eksamensprojekt med mundtlig eksamination. Afgangsprojektet giver 10 ECTS-point.

Afgangsprojekt

Startdato: Forår 2022

Pris: 8.500 kr.

Tidspunkt: Dag