Optimering af markedstilbud på baggrund af kunde-og konkurrentanalyse

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

Tilmeld dig nu
Salg Og Markedsføring 199

Bilbranchens akademiuddannelse i salg og rådgivning

Du lærer at analysere og skabe overblik over virksomhedens markedssituation og salgspotentiale, og du bliver i stand til at vurdere, hvordan virksomhedens potentiale udnyttes bedst muligt.

Du får kompetencer, så du i praksis kan bidrage med analyse af og forslag til virksomhedens markedspotentiale. Du lærer at analysere forhold som købsadfærd og -kriterier. Du får værktøjer til at planlægge og gennemføre markedsanalyser og foretage segmentering af markedet, udvælgelse af kundemålgrupper og positionering af virksomheden og dens produkter/ydelser.

'Optimering af markedstilbud på baggrund af kunde-og konkurrentanalyse' bygger på akademifaget 'markedsinformation og analyse'. 

Indhold

  • Markedsinformationssystemer
  • Dataindsamling og -kilder
  • Markedsanalyseprocessen
  • Markedspotentiale og -prognoser.
  • Kunders købsadfærd og -kriterier på BtC-og BtB-markeder
  • Segmentering, valg af kundemålgrupper, differentiering og positionering

Eksamen og ECTS-point

Du går til eksamen i faget 'markedsinformation og analyse', der afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i en projektrapport. Faget giver 10 ECTS-point.

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt